تبلیغات
شهدای شرق کارون

شهدای شرق کارون
 
یادمان شهدای گمنام مارد
اینجا بقیع نیست ...
قبور 9 شهید گمنام  در منطقه (مارد) 17 کیلومتری آبادان (این مطلب تابت است)


طبقه بندی: آلبوم عکس یادمان شهداء شرق کارون (مارد)، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آبان 1391 توسط . مارد

 

شهدای استان قم

تعداد 169

 

تا بهمن 57

بابامحمدی - محسن             باقری - محمدحسین             پرمور - محمد علی   خمینی - سیدمصطفی

رضایی - حیدر        شاه جعفری - سیدرسول         غلام شاهی - عزیزحسین        فاریابی - هادی

کرباسیان - حسین    محمدخانی - یدالله   ملازم معصومی - علی رضا     واعظی دهنوی - مرتضی

واعظی دهنوی - طیبه

 

ترورهای منافقین

حقانی(حجت السلام) - غلام حسین       حیدری(آیت الله) - محمدعلی   خوشرو - ابوالفضل    شاهوند - رمضان علی

کچوئی - محمد      گل دوست - حسن   محلوجی قمی - عباس           محمدعینی - محمدحسن

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - رضا       ابراهیمی - غلام علی            ابراهیمی یزدی - مصطفی       احیایی - منصور

آخوندی - علی       اردکانی - مرتضی    آروانه - ابوالقاسم     اشعری - غلام حسین

افشاری - محمدرضا آقاجانی - عباس      آقایی مزرعه شاهی - محمدتقی             آل اسحاق - محمداسماعیل

آندی - حسن         اویس فردویی - عباس           اویسی - حسین       بابایی - محمود

بابایی مقدم - حسین             بخت - محمد        برقعی - سیدحسین   بلندیان - محسن

بناییان - حبیب الله   بنیادی - محمد       بهمنی حیدرآبادی - رضا         بیضایی - هادی

بیطرفان - حسن      بیگی - مصطفی     پورزمان - علی       تحقیقی - محمد

ترابیان - محمدرضا   ترکمن - داود         تسلیمی - عبدالکریم تهرانی سعید - غلام رضا

توکلی تبار - داود     جام شهریاری - ناصر             جعفرمرادی - مجتبی            جعفری مجد - محسن

جنابان - سیدمحمدابراهیم       جنیدی جعفری - محمد         جوکار - داود          حاج محمدحسینی - حسین

حاجی زاده - عباس حاجی زاده قمی - مسعود        حبشی - احمد        حجت نجفی - سیدمصطفی

حجتی پور - احمد    حسینی - علی رضا   حسینی - سیدمرتضی            حقی - محمد

حیدریان - جعفر      خازنی - مسعود       خاوری مقدم - محمدرضا        خوش دوست - علی

خوش نژاد - محمد   دل آذر - محمدجواد رئیس کرمی - سیدجلال        ربانی - محمدباقر

رجب زاده - هادی   رزاق مرندی - زین العابدین     رسولی - محمدحسین            زارعی - علی

زمانی - علی          زمانی(حجت الاسلام) - ناصر   ساقی - اصغر         شاه آبادی(حجت الاسلام) - مهدی

شعبانی - ابوالقاسم    شفیعی - محمدرضا شیخ علی محمدی - محمدتقی             صادقی - اسماعیل

صادقی - نجم الدین صالح - بهرام علی    صحرایی - سیدیحیی             صدیقیان کاشی(حجت الاسلام) - محمدجواد

صفرزاده مقدم - مصطفی        عابدی - جواد         عابدی - ابوالفضل    عبادی - سیدمحمدعلی

عبادی - سیدمحسن             عباسی - عباس علی             عبداللهی - حسین    عسگری - مصطفی

علوی - سیدمحمد    غلامی - علی اصغر فاضلی فرد - علی    فهمیده - محمدحسین

فیض - سیدمحمدرضا           قاضوی - سیدمحمدصادق       قربان علی زاده مقدم - حسین علی         قمی کردی - علی

کاظمی وشنوه - احمد            کاکایی - ابوالفضل   کبیری - محمدحسین            کرامتی - سیدعظیم

کریمی کهکی - ابوالفضل        گلابگیران قمی - محمد         ماهرخ - ابوالفضل    محمدآقایی - داود

محمدرضایی - حجت الله        محمدی - علی رضا محمدی عراقی - محمدتقی     محمدی فردویی - علی

معیل - عبدالله       مهابادی - محمود    مهرورز یوسف - عبدالله          موسوی - سیدمحمد

موسوی - محمد      موسوی(حجت الاسلام) - سیداسدالله       موسی نژاد - سیدمحمود         میرزاحسینی - محمود

میلادی - جواد       نجفیان صرفی - سیدجواد        نظری ثابت - علی اکبر          نظری یونسی - محمد

نوروزبیگی - عبدالعلی            یزدانی - عباس

 

بین الملل

انصاری قمی(آیت الله) - احمد   رستگارمقدم - تقی   صدر(آیت الله) - سیدموسی

 

جانبازان شهید

پاییزیان - حسین     دخانچی - حسین    صنیع خانی - سیدمحمد

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی - قاسم       اعلمی - محمدباقر    تارخی - محمد       جعفرزاده مقدم - علی

جوادی پور - نصرت الله          رضایی - مجید       ریش سفیدی - علی رضا        شریفی - سیدمحمدجواد

ظفرقندی - روح الله عسگری - محمدعلی            عسگری خورآبادی - محمد      علی مددی - احمد

فرجی - محمد        فولاد - محمد        قنبری سنجگانی - حجت الله   کبیری - قاسم علی

کریمی - مهدی      ملاییان - جواد

 

حین انجام مأموریت

احمدپور - محمدابراهیم          جاور - محمد         رضایی - محمدرضا سعیدی(حجت الاسلام) - سیدحسین

علی زاده - مهدی    کروندی مجرد - عباس

 

مبارزه با مواد مخدر

حسنی - محمد       حسینی جو - سیدمحمدرضا     شریفی - محمد       مقیم - مهدی

طبقه بندی: شهدای استان قم، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان لرستان

تعداد 173

 

تا بهمن 57

حیدریان - یعقوب    خسروآبادی - غلام رضا         خمسه ای - یحیی   زمانی - بهروز

شاهرخی - اصغر      عابدینی - حسین علی           فریدنی - نادعلی      کمانی - نورالله

گودرزی - علی       میرزائی - غلام عباس

 

ترورهای منافقین

خسروی - محمود    رحیمی(حجت الاسلام) - سیدفخرالدین    صادقی(حجت الاسلام) - محمدحسین     مخبر - سیدعبدالکریم

میرحسینی - اکبر     نوری - محمدحسن

 

دفاع مقدس

ابدالی - مراد          آخوندزاده - محمدرضا           آزادبخت - علی مردان           اسدی فرد - علی جعفر

افروغ - محمدجعفر   امیدی - ابراهیم      امیدیان - مسعود      اوحدی - محمدحسین

باروزه - محمدرضا   بروجردی (دره گرگی) - محمد بیات - قدرت الله     پارسا(حجت الاسلام) - حجت الله

پژوهنده - مصطفی   پورحسین - احمد     پیامنی (حجت الاسلام) - محمدعلی       جابری - نجف

جعفری - ولی الله    جوادی - حسین      حسن پور - علی رضا            حیدری - رحمان

حیدری - حسین علی            خلفوند - سیدولی الله             خویه - پرویز          دادورمحمدآبادی - نورمحمد

دارائی - جمعه        دانایی طوس - منوچهر           دریکوند - مرتضی    دکامی(حجت الاسلام) - محمد

دکامی(حجت الاسلام) - محمدکریم        ذهتاب چی - اسماعیل           رجایی تلخ بخشی - محمدمهدی            رحمتی - هدایت الله

رحیمی - سیدنورالدین            رحیمی نژاد - برات علی         رشیدی - حمید       رضایی - صحبت الله

رضایی - احمد        رضوی - ابوالفضل    روستائی - احمد      زیوداری - جواد

سرلک - حسین       سعیدی - نعمت الله سعیدی فر - کریم    سلطانیان - حیدر

شایان فر - شیوا       شریفی(حجت السلام) - علی    شفیعی - حبیب الله شهبازی - سعید

شهبازی - محمدرضا             صبوری - خسرو      صدیق - علی رضا    طاهرحسینی - سیدعباس

طهماسبی بیرانوند - فریدون     عالی خانی - مهران عبداللهی - عبدالرضا علیم عباسی - محمد

غفارزاده - محمدرحیم           غفاری - مسعود      فتح اللهی - علی رضا            فولادی وندا - سیاوش

قائدرحمتی - صیدمراد            قاسم پور - مصطفی قاسم پور - عزیز      قاسم پور - علی رضا

قبادی - حمزه        قبادی - سعادت      قدم کرمی - علی     کرمی - مصطفی

کریمی - جهان شیر کریمی - حجت      کماسی - اسماعیل   کوثرگودرزی - علی

گلی - خدامروت      گودرزی - جهان بخش          ماندنی - غلام رضا محمودوند - غلام رضا

مدهنی - علی اکبر   مدهنی - مصطفی    مرادی - ابراهیم      مرادیان - علی

مروتی - فرهاد        مسلمی - محمدعلی معظمی گودرزی - حیدر         ملتمسی - امیرعبدالله

منصوری مقدم - عبدالله         موسوی - سیدمحمد موسوی - سیدمهدی             مولایی - اشرف

مومنی فیلی - محمدحسین      میرشاکی - سیدجواد میرشاکی - سیدمصطفی         میری - صفر

ناظم - علی رضا      ناظم - افشین         نجات سوری - علی نجفی - چراغ علی

نظری - محمدتقی   نعمت الهی - اسدالله             نقدی - شاه مراد     نقی زاده - علی رضا

نهاوندی - حمید      هژبر - بهرام          ورمزیاری - علی مراد

 

بین الملل

صارمی - محمود

 

جانبازان شهید

پورسلیم - عبدالرضا   جهانی چگنی - سهراب          حسینی روزبهانی - سیدمحسن سبزواری نژاد - ولی

کاویانی - محمد      کردی - حسن        مسلمی - علی        نیک ضمیر - عزیزالله

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

بیات مقدم - علی حسن         قاسم پور - علی

 

حین انجام مأموریت

رستمی - هوشنگ

 

مبارزه با مواد مخدر

احمدپور - علی نجات            آزادی - غلام رضا   ایمانی پور - علی صفر           بختیاری - گل میرزا

بیرانوند - مجید       پرندوش - طهماس   پورمراد - غلام       پیرداده بیرانوند - اسدالله

پیریایی - اله مراد     حسنوند - خدابخش حیدری - محمود     خجسته پور - علی

دادفر - افشین        دالوند - مهرداد        داودیان - عابدین     رازائی - غلام علی

رازانی - علی         رحیمی - عسگر      رسول زاده - چنگیز سالاروند - حسن

سالاروند - محسن   سیف الهی - فیروزعلی           شیرخان چگنی - موسی رضا    صادقی میرزایی - ذبیح الله

عزیزی - رضاکریم    فردوسی - امیرحسین             قبادی کیا - مجید    قنبری کنگاوری - مجتبی

کمالی - سعید        کهزادوند - بهروز     گنجی - خدامراد      ماهروبختیاری - سردار

محمودوند - داریوش             مرادی چگنی - عیدی           معتمدی فرد - اسفندیار          معظمی گودرزی - علی رضا

نادری پشم - محمدرضا          ناصری - امیرخان    نجفی مفرد - علی   نظری - وحید

همتی کلاه کج - مجید         یوسف وند - محمود

 

طبقه بندی: شهدای استان لرستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان مرکزی

تعداد 264

 

تا بهمن 57

اسماعیلیون - محمدرضا          آقاخانی - حسین     آقازیارتی - اصغر      آقامیری - سیدجلال

ایلخانی - معصومه   بغداددره ای - محمدکریم        پناهی راد - علی      جعفری - سیدمجتبی

جواهری - ابوالفضل حسنی - اسماعیل    داوودآبادی فراهانی - غلام علی             رحیمی - کریم

رضایی - محمداسماعیل         رضایی - غلام حسین            زالیانی سه گانه - احمد           سعیدی زاده - حمیدرضا

شریفی - ایوب        شیخ یوسف عباسیان - طوبی    صدوق - محمدصادق            صلواتچی - ولی الله

عابدی - محمدابراهیم            فتحی - رحیم        فراهانی - میرزا محمد تقی خان             فرجی - علی اصغر

فلاح - محمدعلی    کمالی نیا - محمدحسین         کمانی - مرتضی      کمیجانی - ابراهیم

لشنی - ماشاالله       مؤیدی - علی اصغر ماستری فراهانی - غلام رضا    ملاباقری - علی

 

ترورهای منافقین

آقازمانی - علی اصغر             امیری - علی اکبر    بالاگر - محمود       حسینی - مجتبی

دانش آشتیانی(حجت الاسلام) - غلام رضا            محبی آشتیانی - نصرالله         هاشمی سنجانی(حجت الاسلام) - علی

 

دفاع مقدس

احمدی - رسول      احمدی - داود        احمدی - علی جعفر احمدی بیغش - داود

احمدیان - حاج علی آزادی فر - حسین    اسدی - محمود       اسدی - ذبیح الله

اسفندیاری - جمیله   اسکندری - احمد     اسلام پناه - شمس علی         اسلامی - اسدالله

اسماعیلی - محمدتقی            آشتیانی - علی رضا اصغری - محمدحسین           اصلانی - فتح الله

آقاپور - نوروز         آقاگلی - عباس علی اقبالیون - ابوالفضل   اکبری - داود

اکبری - غلام رضا   الله دادی - محمدحسن          امانی - محمدطاهر   امینی بیات - علی اصغر

آنجفی مرزیجرانی - رحیم       اوتادی - اکبر         ایل خانی - علی محمد          ایمانی - علی اصغر

بابایی - محمدصادق             باقری - محسن      باقی زاده - داریوش باقی زاده - قاسم

بختیاری - ناصر      بختیاری - محمدعلی            برات علی - خسرو    برادری - محمدرضا

بغدادی - محمدرضا بیات سرمدی - عزیزالله          پاک پور - جواد       پاینده آشتیانی - مهدی

پرندک - مهدی      پریزن - داود          تاجدین - محمدحسن            تبرته فراهانی - محمد

تبرته فراهانی - علی اصغر       ترک - صفرعلی      تورانلو - علی         تورانلو - محمد

تیموری - محمود     ثامنی - محمدمهدی             جعفری - علی        جلوئی - مدینه

جنتی - حسین       جنتی - تقی          جهان شاهی - جواد جودکی - جواد

چراغی - عبدالرزاق   چمران - مصطفی    حاجلو - محمدعلی   حرآبادی - ابراهیم

حسینی - سیداحمد   حسینی فر - احمد    حسینی فراهانی - محمدطاهر    حق پرست - شوذب

حقی - محمدتقی    خادمی - علی اکبر   خاکپور - عبدالله      خانی - یوسف

خراسانی - ولی الله   خراسانی - عباس علی           خسروانی - علی      خسروی - تراب علی

خلج آبادی - معصومه            دادپی - حسین       دالائی - محمد       دالایی - رضا

داودآبادی - حبیب الله           دریابیگی - قدرت الله            دل خوش - محمدطاهر          دنیوی - علی رضا

ذبیحی - خداداد      راستگردانی - جلیل راستگو - محمدحسین           راوندی - حمیدرضا

رجائی - علی اصغر   رحمتی - صفر        رحیمی - کیکاوس   رضائی - حسین

رضایی - رسول       رضایی - رسول       رمضانی - غلام رضا             زارع نعمتی - علی

زاهدی - اسماعیل    زاهدی - یدالله        زبردست - قربان علی            زغل - علی رضا

زمان عرب - محمد زنجانی - علی اصغر ساروق فراهانی - اقدس          ساسانی - سعید

ساعدی - محمدحسین           ساعدی - حسین     سالاری فارسیجانی - خاور      سبزه ای - محمدرضا

سرلکی فر - محمدحسین        سروش - عطا         سلطان محمدی - حمیدرضا     سلیمانی - مختار

شالی بیگی - علی اصغر          شبان - ابوالفضل     شریفی فیجانی - کریم           شعیبی - محمدمهدی

شمسی - حسین      شیخی - بهرام        شیخی - ابراهیم      صادقی - سیداحمد

صالحی - محمد      صفائی آشتیانی - سیدمحمدرضا             صفایی - ناصر        صمدی - ابراهیم

طالبی - علی رضا    طالبی - جلال        طاهری - مهری      عالمی - اکبر

عباسی - محمدتقی عبداللهی - سیدمجتبی           عدل - محمدکاظم   عزیزآبادی فراهانی - ربابه خاتون

عزیزی - اسحاق      عسگری - علی اصغر             عسگری مهرآبادی - رحیم       عطار - احمدرضا

علی اصغری - حسین علی       علیدادی - هرمز      غریب نژاد - عبدالرضا            غریبی - غلام علی

غضنفری - رحمت الله           غضنفری - سیف الله             غضنفری - محمود   غلامی - علی

غیاث آبادی - علی رضا          فراهانی - جواد        فنایی - محمدعلی    قائم مقامی - سیدتیمور

قاسمی راد - علی     قدیم فرد - ابراهیم    قربان خانی - حسین             قریشی - سیده لیلا

قوچانی - علی        کلاهی - علی اصغر کمره ای - قدرت الله            کمیجانی - احمد

گودرزی - داریوش   گودرزی فراهانی - سیدحسین   گیلانی - محمد      لطفی - محمدطاهر

لطیفی - وجیه الله    ماستر فراهانی - مجتبی          متوفی آشتیانی - غلام رضا      محمدبیگی - علی جان

محمدزمان بیگی - فاطمه       محمدی - علی محمد           محمدی - نبی الله   محمدی - حسن

محمودی - اسماعیل             مرزبان - مصطفی    مستوفی - غلام رضا             مشایخی - محمود

مصطفایی - محمدنبی           ملکی - نظام علی    ملکی - محمد        منصوری - مصطفی

مهدی زاده محلاتی (حجة الاسلام) - فضل الله       موسوی - سیدمصطفی           موسوی - سیدمعصوم            موسوی - سیدرضا

موسوی - سیدمهدی             میررضائی - محمدحسین        میرهادی - سیدعباس            ناصری - مهدی

نبوی - سیدحسن     نجاری - حسن       نجفی آشتیانی - جعفر           نحوی نظام آبادی - غلام عباس

ندیری - امیرحسین   نظرفخاری - مهدی نورد - عذراسادات    نیک ملکی - حسین

نیک مهر - اکبر      هاشمی - اسدالله      هفت خانکی - احمدعلی         هوشمند - زینب

وثاقتی امیر - محمدرضا          وطنپور - منصور      ولایت - اسماعیل    یعقوبی - ابراهیم

یوسفی - خدایار

 

بین الملل

اروجلو - کبری       خاکپور - مرتضی     شاکری - مه لقا      عزیزآبادی فراهانی - حلیمه

کلاغ نشین - زهرا

 

جانبازان شهید

صادقی - کاظم       عزتی - علی          علی خانی - فرج الله             محبوب - اسدالله

مدنی - غلام رضا

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

ارجمندی - محمود   ایمانی - غضنفر      بختیاری - علی اکبر             خداقلی - ابوالقاسم

رضایی دستجردی - حسین      شاه میرزالو - رجب علی         مظفری - ذبیح الله   ملکی - صفرعلی

 

حین انجام مأموریت

جعفری - عبدالرضا   رزاقی - حسن        رشادی - صفدر       شجاعی - احمد

غلامیان - محمدحسین

 

مبارزه با مواد مخدر

خانلری - هادی       علی مردانی - محمدرضا         علی نقی - رسول    کریمی - روح الله

میرزایی - قاسم

طبقه بندی: شهدای استان مرکزی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان همدان

تعداد 323

 

تا بهمن 57

ابوالقاضی - ماه رخسار           احمدوند - اقدس     احمدی - عباس علی             احمدی گلشن - حشمت الله

اکبری - سلطان علی             انصاری - محمدرضا             بختیاری - نورمراد   بهرامی - مصطفی

بیات - محمدعلی    بیگدلی فرد - احمد   جان جانیان - محمد             جلالوند - مهدی

خانی پور - علی اصغر            خوش عطر - ناصر   دبیریان - فرتاش      زینلیان - محمدرضا

سعادتی - حسین علی            سلیمی - شیرین      سیف اللهی - ولی الله            شاطری - حسن

شاه رستمی - عباس             شهبازی - اقدس     صفریان - حسین     عاشوری - محمدحسین

علی بخش - علی محمد        فرازی - علی رضا    فرجی - رسول        کاظمی - سیدمرتضی

کیانوش - روح الله   کیهانی - محمدخلیل            گیو - ابوالقاسم        محمدزاده - صادق

محمدی - محمدصادق          مستعلی - میرزاآقا    موسوی - مریم       ناصرشریعتی - محمدجواد

نجاتی - محمدرضا   نیک جو - مرتضی   واعظ اصفهانی - سید جمال     یارلو - محرم علی

یزدی - محمدحسین

 

ترورهای منافقین

احمدی روشن - مصطفی        ترابی آذر - محمد    صلح میرزایی - علی علوی - سیدمحمدصادق

قدوسی(آیت الله) - علی          محمدصالحی - عزت الله        مفتح - محمد

 

دفاع مقدس

ابراهیمی ازندریانی - علی ماشاالله           ابروزن - حسن مراد آبگون - ایرج          اجاقی - تقی

اجاقی - محمود       احدنوری - منصور    احدی - احمدرضا     احدی - نبی الله

احمدبگی - یعقوب   احمده طالب - غلام حسین      احمدوند - نورمراد    احمدی - علی رضا

احمدی - مصطفی   احمدی - علی حیدر احمدی گلریز - اروج علی        آذرمی - سوگند

آرتیمانی - جعفر      آزمند - جعفر         اسدبیگی - ایرج       اسکندری - قدرت

اسماعیلی - حسن    افخمی راد - حسن   افراسیابی - رضا      افزا - رحیم

آقاربیع - قدرت الله   آقاصفری - حاجی    اقدامیان - حسین     اکبری - غلام رضا

اکبری نژاد - ولی الله             الهی - محمدباقر     امامی خواستان - جعفر           امیدفر - احمد

امیری عابد - ناصرالدین          امینی - ابوالقاسم     امینی - مسلم         ایوبی - حسین

بابائی - علی رضا     بابایی - محمد        بادپا همدانی - علی اکبر         باقری - یونس

باقری - امین الله     برقعی - سیداحمد    بشکیده - علی اصغر             بشیری - مهدی

بلوری - سیدعلی اصغر           بهرامی - داود         بهمنی - تقی         بیات - محمدمهدی

بیات - احمدرضا      بیات - جمشید        بیاتی - محمدرضا    پاشایی فاضل - مجتبی

پتکی - شیروده       پناهی - عباس        پورش همدانی - عباس          پورگورگیس رضائیه - ژرمن

پیش خورد - حمیدرضا           ترکاشوند - صادق    ترکاشوند - رضامراد ترکی - گل دوست

ترکی - داوود         تقوی ورکانه - علی تیموری - رضا        جباری - مهدی

جباریان - علی        جدایی - سیدحسین جریان - محمدعلی   جلال وند - مراد

جلوایی - مهدی      جلیلوند - ولی الله    جمور - بختیار        جمور - علی

جهانگیری رفیع - اسماعیل      جوادی شعار - مصطفی          چراغی - داوود        چیت سازیان - علی

حاتمی - محمد       حاتمی - حسن رضا حاج محمدیان - عباس           حبیبی - محمد

حسنی - امیر         حسنیان - محمدحسن           حسینی - سیدعباس حسینی - سیداحمد

حمزه لویی - غلام حسین       حمزه لویی - درویش مراد        حولکانی - شعبان     حیدری - یدالله

حیرتی - شعبان علی             خادم پر - حسین     خانجانی - مرتضی   خدابخشی - محمدابراهیم

خدابنده لو - شمس الله          خرم آبادی - طیب   خرم رودی - ابوالحسن           خزلی - حسین

خیامیان - پرویز       خیرقلی - علی        دارابی - قدرت الله   درفشی - محمدحسین

دهقانی - علی رضا   ربیعی - محمود      رجبی - تقی          رجبی - علی رضا

رحمتی - محمداسماعیل         رستمی - مسعود      رضایی - محمد       رضایی معتقد - حسن

رضی - بهمن         رضیئی - مجید       رفعت - عبدالصالح   رفعت جو - محمدرضا

رفعتی فهیم - زیادعلی           رفیعی - محمدعلی   رنجبر - علی قربان   رنجبران - علی اصغر

رنجبران - رضا       روح القدس - سیدنجم الدین     روح بخش - حسن   روزبهانی - محمدعلی

زارعی - اسدالله       زارعی - سلیمان      زارعی افروخته - سجادعلی      زحمت کش - عبدالکریم

زندوکیلی - شیما     زندوکیلی - شهرزاد   زیوری - غلام رضا   ساداتی - قاسم

ساکی - داریوش      سپهر - احمد          سجادی - مرتضی    سعادتی - محمدجعفر

سلطانی نگار - حسین علی      سلکی - عباس       سلگی - حیدر        سلگی - علی مراد

سلگی - کرم الله     سلیمانی - محمد     سلیمانی - علی قمر سلیمی کرامت - حسن

سوری - آیت الله     شاکری - یدالله       شالی - سعید          شاهنجرینی - محمود

شفاهی - اعظم       شکری - نادر         شکری پور - رضا     شکری موحد - اسماعیل

شمس - علی اصغر   شهبازی - غلام رضا             صابران فخر - اسماعیل          صارمی - کیا

صفایی - حسن       صفری - محمدرضا صلواتیان - مجید     صمدسلگی - علی

صوفی - حسن        ضرابیان - علی رضا ضیغمی - ناصر       طلوعی - سیدحسین

عابدینی - عبدالله     عابدینی نیا - منوچهر            عبادی - عباس       عبادی مصلح - مصطفی

عباسی - جعفر        عبدلی - جهان بخش            عراقچیان - محمد    عظیمی - محمدتقی

عظیمی - جان علی عقیل پور - یحیی    علاف چی - عباس علی بخشی - ذبیح الله

عنبری - صادق       عین آبادی - جعفر   عینعلی - محسن     غفاری - علی

فراهانی - محمدرضا فراهانی - مجید      فرجادی کوشا - حسین           فرجیان زاده - اکبر

فریادرس - علی      فضل علیان - محمود            قاسمی رنجبر - محمود          قدوسی - بهی الملوک

قراگزلو - محمدمهدی            قره تکین - عبدالله   قمری - حمید        قیصری - مطلّب

کاملی - محمدهادی             کاوندی - مصطفی   کبیری - اقدس       کشاورز - نبی الله

کشوری دلاور - حسین          کلاهی - رضا        کمندی - مسلم       کوروند - مرادقلی

کولیوند - فتح الله    کیانی - علی مردان کیانی - سیدحسین   کیانیان - عباس

گنج ورامین - جلیل گنجی - محمد       گودرزی - حجت الله             گودرزی - محمد

لیالیون - ماشاالله      مؤمنی - نورعلی      مازویی - محمدرضا مجیدی - مصیب

محجوب - محمدحسن          محمدی - جعفر      محمدی - ناصرعلی محمدی - منصور

محمدی - غلام رضا             مختاری - احمد      مختاری فر - حسین             مرادی - مصیب

مرادی کبیر - ابوالقاسم           مریانجی - مرتضی   مظاهری - حبیب الله            مظفر - حسن

معصومی - ابراهیم علی          معصومی - جعفر     ملکی - محمدحسین             موسوی - سیدرحیم

موسوی - سیدجلال موسوی - سیدجواد   مولوی - محمدرضا   میرزاجانی - سیدمنصور

میرزایی - حسین     میرزایی - مجتبی    نانکلی - ابراهیم      نباتی - سکینه

نجفی - محمد       نگهداری - رضا      نوروزی - رضا        نوری - حسن علی

نوریان - فرهاد        نیکومنظر - محمود   هژیری اکمل - عبدالله           وحدتی - شکرالله

وفایی زاده - محمد   یادگاری - حمدالله    یوسفی - مصطفی    یوسفی - صفرعلی

یوسفی - سیدصحبت الله        یونسی - صمد


بقیه در ادامه مطلب......ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان همدان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان زنجان

تعداد 138

 

تا بهمن 57

افشاری - قربانعلی    ایوانکی - برات علی بنده ای - بهجت     ترکی - نظام علی

جهان شاهی افشار - ناصر        حیدری - جلال      خدابنده لو - احمد    رهبری - حبیب

شکیبا - ابوالقاسم     علی اکبری - علی اشرف        غنیمتی - خدمت علی           محبی - علی

میرزایی - پرویز       نوروزی مقدم - خلیل

 

ترورهای منافقین

آقامیری زنجانی - سیداحمد     شهریاری - مجید

 

دفاع مقدس

اجاقلو - عباس        اجاقلو - ناصر         اجاقلو - طاهر         احدی - حمید

احمدی - احمد       اسفاری - سعید       اسکندری - بهمن    اسماعیلی - سهراب

اسماعیلی - ثریا       اشتری - محمدناصر اشرفی - اصغر        اصغری - ابراهیم

افشاری - عبادالله     امینی - محمود       آهومند - مجید       اوچاغی - قشم علی

باقری - محمدحسن باقری - حسن        برزگری - آقام علی   بسطامیان - اصغر

بسطامیان - عبدالله   بیات - محمدباقر     بیات - قامت          بیات - قربان علی

بیات - جواد           پارسا - محمدمسعود پاکداد - ابوالفضل     پیرمحمدی - مهدی

تجلی - محمدحسین             ترابی - سیدعلی رضا             تنها - محمدحسین   ثابت قدم - عظیم

جان نثار - کمال الدین           جزمطلبی - محمد    جعفری - صفی الله جعفری - ابوذر

جعفریان - نازی      جلیلی - مختار       چوپانی - جواد        حامدی - احمد

حبیبی - محمدحسین            حبیبی - جمال       حسنی - مسعود      حسینی - سیدفخرالدین

حیدری - میکائیل    حیدری - بهرام علی             حیدری - اسدالله     خدامرادی - ابوالفضل

خلیلی - ناصر         رحیمی - صفرعلی   رستم خانی - میرزاعلی          رضاوند - مقتدا

روحانی نژاد(حجت الاسلام) - محمد       روغنی زنجانی - ودود           زلف خانی - رضا     زمانی بشرزاد - حسین

ستاری اوشتین - رسول          سرداری - مشهود     سعادتی خمسه - اکبر            سلمانی ماهینی - سیف الله

سلیمی - قربان علی سهرابی - محمود     شفائی - غلام حسین            شکوری - روح الله

شهبازی - ناصر       صادقی - سیدهادی   صبوری - حبیب الله             صدرمحمدی - عبدالحسین

صدری - علی        صلاحی مقدم - جعفر            صنعت کار - مصطفی           طارمی - رجب علی

عابدی - ناصر        عابدینی - فضل الله عباسی - علی اکبر   عبدی - احمد

عزیزخانی - موسی    عسگرآوندی - محمد             علیمردانی - رفعت الله           فتح اللهی - محمدباقر

قاضی لو - سیدقدیر   قربانی - یوسف       قربانی - فرمان علی قره جه لو - رسول

قشمی - کمال        کلانتری - معرفت   گنج خانلو - ناصر     محمدی - عباس

محمدی - زین العابدین          محمدی - یعقوب علی           محمدی - اسرافیل   محمدیان - اصغر

مرادی - جمال        معروف خانی - یاور ملک محمدی - محمدحسین    منصوری - اکبر

مهدی رضایی خمسه - رضا     موسوی - سیدمکارم ناصحی منفرد - محمود          ناودل - حسن

نظری - مجتبی      نقدی - علی اصغر    نوری - ابوالفضل     ولیی - مصطفی

یارقلی - حکمت الله یگانه فرد - علی اکبر             یوسفی - احمد

 

بین الملل

باقری - اباصلت

 

جانبازان شهید

نوروزی - حسین

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

آقامیری - سیدمجتبی            آقامیری - سیداحمد بیات - جواد           جان محمدی - محمدشریف

سعیدی - حبیب الله صادقی - حمید       عرب قشقایی - کریم             علی محمدی - حسین

فتحی - محمدرضا

 

حین انجام مأموریت

ابوبصیری - مجید    فروزنده - رحمان

 

مبارزه با مواد مخدر

بهرامی - ولی الله     کابلی - رمضان

طبقه بندی: شهدای استان زنجان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان قزوین

تعداد 91

 

تا بهمن 57

آجرلو - عبدالله        ارشاد - علی اکبر     رجب علی - حسین سالماری - فرج الله

صفی صمغ آبادی - کیان        طاهرخانی - عبدالله کشاورزمهر - سیروس            محمدخانی غیاثوند - یحیی

ممتازآزاد - ابوالحسن             میهن دوست - علی وکیلی - سعید        یوسفی دارانی - کوروش

 

ترورهای منافقین

افضلی موسوی - سیدمجتبی    رجایی - محمدعلی   شیخ - کامران        فلاح شورشانی - علی اکبر

مالک - محمداسماعیل

 

دفاع مقدس

احسانی نژاد - حسن احمدی - عباس      احمدی خونانی - رحیم          آخوندی - احمد

آخوندی - قنبر        آذربایجانی - اکبر     آرام - سعید           آشوری - غلام حسین

آشوری - حسن       افشاری مطلق - علی اکبر       اکبری زیارانی - غلام حسن     الهی - رحیم

امام جمعه شهیدی - محمدسعید            انصاریان - هادی     اینانلو - سبزعلی      بابایی - عباس

باقری - صیاد         بحری - اسماعیل    بختیاری - نصرالله   بکش لو - رجب علی

پرویز - محمدحسن   پرویز - مسعود        تاجبندان - علی اکبر             توسلی - محمود

جلیلوندشیرخانی - علی           حاجی پور - محمد   حاجی شفیعی ها - مجید        حدادی - حسین

حسن نژادسالکی - حسین        حسینی - سیدمجتبی            حسینی - سیداسماعیل           حسینی - سیدحسین

حمیدی زاده - علی حیدرخانی - نصرالله خمسه - محمدابراهیم            دائی دائی - مجید

زرآبادی - قدرت الله             زمانی - حسن        زنگنه - شیرین       سعیدی - چنگیز

سلطانی - علی        شفیعی ها - محمد   شلویری - جعفر       شیری - روح الله

صباغ زیاراتی - محمدرضا       طاهرخانی - رضا     ظاهری - فخری      عبدالله بگلو - حبیب

علمی - سیدباقر      علیجانی - یدالله      قدیانی - علی محمد             قدیری - نیمتاج

قدیری - حدیقه       کشاورزصیفی - عزت الله        کشتکارمیروجی - رضا           لشکری - حکمت الله

لشگری - رضا        محمدی - نبی الله   مصطفی - نصرت الله            معروف خانی - محرم علی

مقدم سلیمی - حسین            ملایی - علی اکبر    مهدی زاده - اکبر    مومنی - باب الله

نصیری - صفی الله هاشمی یانسی - منوچهر         ولی حصاری - عبدالله           یعقوب نیا - علی

یوسفی - باقر

 

 

جانبازان شهید

لشکری - حسین

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

خانی غیاثوند - آقامحمد         شقاقی - حمید        صادقی - عقیل

 

 

مبارزه با مواد مخدر

ابراهیمی پور - جعفر

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان گیلان

تعداد 372

 

تا بهمن 57

احمدی احمدسرایی - خسرو      اسماعیل زاده مقدم - حسین    امینایی - فرهاد       بابایی پور لنگرودی - محمدرضا

بدرطالع - سیدمحمدعلی         برزو - بهزاد           تابان شمال - محمود             جنگلی(میرزا کوچک خان) - یونس

جواهری - کیومرث   حسینی آغوزبنی - سیدیونس    خشک بیجاری - علی           خور سندی - رضاقلی

درگاهی - ادهم       درویش زاده کلیشمی - ناصر    رضا قلی نیا - نادر    رمضان پورکماچالی - علی

رودباری - سیدیونس             زادقناد - ناصر        سجاسی - حمید      سلمانی - محمدمهرزاد

سندیانی - عباس     سیدی نژاد - سیدیوسف          شکرگزار - محرم علی            شکرگزار برمچی - شهمیر

صابرهمیشگی - محمدرضا       عظیم داوری - غلام رضا        غلامی سیاه پیرانی - حسن      فروزنده - سیدحسن

قاسمی نژاد علی آبادی - سیدجبار           مهدویان - اسماعیل مولاوردیخانی - محمدرضا       میهن پور - محمدرضا

نبویان - میرکاظم     نرژا - بانو             وصال آزاد - نقی

 

ترورهای منافقین

افتخاری - حسین    انصاری - علی        انکشافی - پرویز      ریاضی - محمدعزیز

زبانبر - کاسگل       سلمانی آرمیده - بیژن            عبدالکریمی - سیف الله          عضدی - حسن

کریمی - ابوالحسن   مرحبا - یوسف        نورانی - علی رضا    نوری - سیده انیس

 

دفاع مقدس

ابراهیم زاده - اکبر    ابراهیمی - محمدرضا            آپرویز - رجب علی   اتقیاء - سیدعبدالکریم

اتقیاء - سیدعبدالکریم            احتشامی - وحیدرضا             احمدی - اکبر        احمدیان دیلمی - حمید

اخترشمار - هاشم     آذرارجمند - محمود آذرزرتشت - کریم    ارمغان یکتایی - هادی

اسحاقی - سیدمحمد             اسماعیل پور - اقبال اشجعی - فریبرز      اصغری خواه - محمد

اصغری لسکوکلایه - کمال      اعلائی - کیومرث    آفری - ربیع          آقاجانی - احمد

اکبرنژاد - علی        آل ابراهیم - ناصر    آلیانی - سعید         امانی سندی - اسماعیل

املاکی - حسین     امیری - رامین        انصاری - مجتبی    آهنی - شاهپور

بائوج لاهوتی - ایرج بائوج لاهوتی - فرهاد             بابایی چافی - محمد             بادوام - سیدیحیی

باستانی شعار - محمدرضا        بالواسه - شاهنور      بامروت - غلام رضا بانکی گیلانی - آسیه

بدخشان ظهوری - محمدحسین             بزرگی راد - سعید    بشری قدیم طبع - حسین       بقائی - حامد

بکایی - مرتضی      بلوکی - جبار         بهبودی - رضا        بهروزنرگسی - ابراهیم

بی نیاز - علی جان   بیکتن - علی         پادگان - اسماعیل    پارسه - شاهپور

پاکاری - اسدالله      پورابراهیم کلشتری - یونس      پورحنیفه - ایوب      پورخوش سعادت - ایوب

پورشایگان - محمدمهدی        پورطاعتی - محمد   پورقلی - تراب        پورنصیری - عظیم

پیشگاه هادیان - احمد            پیوندی معاف - اسدالله           تفاوت - نصر الله     توپا - اکبر

توسلی - محمدرضا   توفیقی - هادی       تیغ نورد - جعفر      ثابتی کتیک لاهیجان - اسماعیل

جعفری - جان علی جعفری - نقی        جلالیان - ابوعلی سینا           جماعتی - ناصر

جمالی - تقی         جوانبخت - حسین   چابک منش - محمدتقی        حاجی خانی رودسری - اسدالله

حامدی - محمدرضا حبیبی پور - محمد   حجت انصاری - حمزه           حدادنژاد - طاهره

حسن پور - عباس    حسنی نژادفومن - مصطفی      حسینیان - قاسم      حصاری - نرگس

حق وردیان - داود    حق دوست - جمشید            حقیقی - علی اصغر حلوایی - کامران

حمزه رفعتی - مهرداد            حیدری - داود        خجسته فشالمی - انوشه         خداشناس املش - فرنوش

خرسندی - سیدسعید             خسروپور - نادر       خلوص دهقان پور - علی رضا   خلیلی مقدم - بهروز

خوش سیرت - مهدی            خوش سیرت - رضا داداشی - ابوالحسن   دانا - علی رضا

درنگیده - سیدحسین            دروش رحیم آبادی - مصطفی دژم خوی - محمدمهدی         دهقان - نجات علی

دولتی - یعقوب       دیانت پور - جمشید دیدگانی - محمدرستم            دیلمانی زاده - غلام رضا

ذوقی - ایوب          رئوف حسن کیاده - یوسف      رادقصبه - جابر       ربیعی رودسری - غلام رضا

رجبی مقدم - حمید رحمانی - اردشیر     رحیم زاده - ذکریا    رزاقی لنگرودی - وحید

رضوان خواه گل سفیدی - حسن            رضوانی - ابراهیم     رضوی - سیدحسن   رمضان نیا - خلیل

رنجبر - ولی الله      رنجی - حسین       رهبردلیر - علی رضا زاهد نخجیری - فرهاد

زحمت کش - مجید             زحمت کش کوشالی - علی      زرجو - فرهاد         زین العابدین پور - قنبرعلی

سادات کیایی - سیداحمد         ساغری - بهرام علی ساغری - کامران     سرپناه سورکوهی - تقی

سعیدی - غلام رضا سلطانی فشکانی - محمدتقی    سلیمانی - بهرام      سلیمی اسطلکی - آگل

سید محمدی - سید نعمت الله سیدآقایی - سیدموسی            سیدآموزنده - سیدموسی         شارمی - میرمحمداسماعیل

شاقلانی لور - رمضان            شاهین - محمدباقر   شریفی پور - مهدی شعبانی سرخنی - محمدجواد

شعبانی گلدیانی - قاسم          شعبانی نژاد - حسن شفائیه - حسین      شفقی - علی

شفیعی - سیدصادق شفیعی - سیدحبیب الله          شمسی پور - محمد شیخی فتیده - یعقوب

شیرازی - قسمت     شیرزاد - محسن      شیرعلی نیا - قاسم   صدیقی - عظیم

صفرپور - احمد       صفرپور - حسین     صفرپورلیما - فیض الله          صفری - حسین

صمدی پور - محمدمهدی       صمیمی - اکبر        صنایع پرکار - رمضان            صنایع پرکار - نقی

صنعتی دافچاهی - حمیدرضا    صورتی - محمد      صورتی - غلام حسین           صیاد - سعید

ضمیرایی چوکایی - اسماعیل    ضمیریان - محمدحسن          ضیائی حلیمه جانی - محرم     طالبی - ابراهیم

طاهری رودسری - سیدهادی    عاشوری نژاد - ابراهیم           عاطفی نشروکلی - اکبر          عالمی - حسین

عباس زاده - خاتمه عبدحق - محمدجواد             عرفانی نوزاد رودپشتی - مظفر عطارد - رضا

عفیفی ثابت - سعید علوی املشی - سیدمصطفی     علی پور - حجت     علی زاده - محمد

علی زاده رستگار - شهرام       علیجانی رودسری - اسفندیار    عین الله زاده - اردشیر           غزنوی - محمدرضا

غلامی - منوچهر     غمگسار - احمد      فاتحی - بهمن       فرخ - صفرعلی

فردی نمکرانی - فتح علی       فرزانه - حسین       فهیمی - یحیی       قاسمی - وهاب

قاسمیان گل سفیدی - حجت الله           قبادی - غلام رضا   قدیری اصل - سیدمصطفی      قربان پورگالش زمین - علی

قربانی - جمشید      قربانی - محمدرضا   قربانی واقعی - کیومرث          قلی پور - یدالله

قلی زاده - مهدی    قنبرزاده پورپایه بستی - ابراهیم قنبری - عباس       کاشی - محمدرضا

کاظمی سلیمی - علی            کریم بخش - مسلم کشاورز - ابراهیم     کیائی وشکی - خسرو

گرامی - مرتضی      گل آور - بهرام       گل پور - جبار        گلستانی - محمدتقی

گلناز - احمد          لاچینی - قربان علی             محافظت کار - رحیم            محبی - امیر

محبی کجیدی - حسین         محسن پورگیلده - محمدحسین             محسنی - نصرالله    محمدبیگلو - هرمز

محمدحسینی - بهروز            محمدنژادجعفرآبادی - سیدمحمد            محمدنیا - هانی      محمدی پور - فریبرز

محمودی - سیدجواد             مرآت حقی - مجید مرادی پور - قاسم    مرادی رودپشتی - حمیدرضا

مرتضی زاده درستکار - مجید   مسعودپی - داور      مشخ - محمود        مصیبی - مریم

معین - حسن         مغیثی - سیدمحمدتقی           ملایی - محمدباقر   ملایی جفرودی - رحمت

مهربان - جواد        موافق - محمود      موسوی - سیدجواد   موسوی احمدی - میرحسن
محمد جوادی امجد (ورزلی)

بقیه ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان گیلان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان اردبیل

تعداد 281

 

تا بهمن 57

اسکندرزاده - اکبر    الهی سعید خانلو - زلف علی     بهاری قلعه جویی - سرخوش    پور سیف الهی - فرامرز

حسن پور - صاحب علی         حسین پور - حسن   حسین زاده - زینب خلیل آبادی - رسول

رضامؤذن - عزیزالله زرین قبایی - سخاوت            ساجدی - سخاوت    سیدرحیمی نیارق - سیده نازیلا

شریعت - شیراوغلان             شهسوارگیلوانی - نازعلی         صداقت - بهزاد       عبداللهی امین آبادلو - وحی الله

عبدی - احمد         عظیمی - رضا        لطفی افشار - نصرالله            مروتی قره - حمیده

ورامشی ابلی - ارشد وطن دوست - رشید

 

ترورهای منافقین

پیرزاده - ابوالفضل    موسوی - سیدرسول

 

دفاع مقدس

ابراهیم پور - سلطان علی        ابراهیم پور - رضا     ابراهیمی - خسرو     ابراهیمی نیاری - ابراهیم

اجاقی - حسین       احدی - عوض        احسان کلخوران - غلام         احمدی - احمد

احمدی خیاوی - احمد           احمدی گرده - عزیز احمدی مندجین - سعادت       احمدی هادی - سیف الله

احمدیان آذرخیاوی - مرسل      آذروش - حسن       ارادتی - صمد         آزادی آقچه کند - چوپان

اسدی - خداکریم     اسدی - طهماسب    اسدی بیله درق - طاهر          اسفندیاری - عباس

اسماعیل زاده - یونس            اطهرنیار - میرداود    اعتباریان - حسن     آفتابی - علی

آقابالازاده - رحمان   اکباتانی - حسین     اکبری - یونس       اکبری - سیدمحمد

آل جعفر - محمدعلی            امانی - سلطان علی انصاری - غفور       اورنگ - اکبر

ایران دخت - نصرت علی        ایرانی - سلمان        ایرانی - حجت        ایرانی - امید

بابازاده - ایرج         بابازاده - رجب       باقی - محرم         بالامیرزایی - عظیم

بدیری - هاشم        برزگر - شاپور         بشیری رز - علی     بلادی قناد - عبدالکریم

بنی هاشمی - سیدمیرمحمود    بهلولی - مالک        پاداشی - بیان الله    پرش - حسین

پروری - میکائبل     پستی (پستچی) - عمران        پناهی شاه نشین - اسحاق       پورابوالقاسم - شیدا

پوراسماعیل خیاوی - برات علی             پورالیاس - رحیم     پورتقی - علی مردان             پوریان ساری بگلر - باقر

پیله ورعبادی - جعفر            پیمانی - بهبود        ترقی - هوشنگ      تزوال - هاشم

تقاعدی - برات علی تقوی - عارف        توحیدی - عوض     تورجی - عظیم

توکلی - حیدر        جاوید - سعید         جدی اردبیلی - غفور             جعفرزاده - صاحب علی

جعفری - توکل       جلیل زاده کلخوران - محمدعلی            جمالی - اعظم        جهازی - جعفر

جهان شاهی - عسگر             جودی - نورعلی      حاتمی - فریدون      حامدی - فیض الله

حبیب نژاد - قاسم    حجازی - مجتبی    حجازی - مصطفی   حجتی - سیدهاشم

حریری - صالح       حسنی ثوقی - کریم حسین اوغلی خیاوی - رحمان   حسینی - هالک

حسینی - سجاد      حسینی اسد - خیرالله            حلیمی اصل - شفیع             حمیدی ایرنجی - بایرام

حیاتی - صاحب علی             حیدری - نازبالا      خدایاری - شکوفه    خدنگی - محمد

خراسانی - سید جعفر             خلفی زاده - شاپور   خوب دل - ابراهیم   خوش روزی - سید جعفر

درجزی استکه - محبوب         دولتی - سمیع الله    دیرین - نادر          ذاکر - ضیاء الدین

رجبی - خدمت علی             رجبی - محبوب      رجبی خان قشلاقی - میکائیل رحیمی - محمدرضا

رسولی تدین - نعمت             رضازاده - قدرت الله             رضایی نیا - نصیر    رضوی - سیدرضی

رنجبراسدی - رحمان            زارع ولی محمدی - کریم       زکی پور - رحمت الله            ساویز - حسن

سبزعلی پور - مالک سبلانی - خوب علی             سرداری مقدم - ابراهیم          سرمست زاده - سیدمیرطاهر

سعادتمند - حسین    سقایی - برات         سلمان اوغلی خیاوی - التفات    سلمانی قاسم زادگان - حسن

سلیم زاده - حمزه    سلیمی - حسین      سلیمی - برات        سلیمی - بندعلی

سیدکاظمی اردبیلی - میریوسف شجری - مهدی      شعبانی شیران - جهان           شهابی - نعمت

شهبازی - اروج       شیری - محمد       شیرین چهره - ابراهیم           صالحی - عسگر

صالحی خشکه رود - داوود      صدق زاده - نادر     صمدی خوشخو - جعفر          صوفی - ناصرعلی

ضرغام - علیار        طالب العلم - محمدرضا          طالبی - کمال        طحان - رحیم

طهماسبی پور - جعفر            طهماسبی زاده - عین الادب     عالم راثی - مسعود   عالی زاده - احمد

عباس زاده - هدایت عباسی قلعه جوق - منوچهر     عبدی - محمود      عرش نشین - عقیل

عزیزی - مجتبی     عظیمی گل تپه - یعقوب علی   علی پور - علی       علی زاده شال - عبدالرسول

علی زاده نیاری - اصلان        عیسی نژاد - سیاوش             غیاثی - فیروز        فتحی - محمدرحیم

فتحی زاده - میکائیل            فخرزاده - مرتضی    فخیمی - یوسف علی            فرجی سیدبیگلو - میرعلی

فرخی - انور          فرهمند - اسدالله      فرهمندفر - اسدالله   فضابخشی - عباس

فلاح - اسد           فیض الهی آذر - عباس علی    قادری نیری - طهماسب         قاسمی - کرامت

قانع - احمد           قلی زاده - محمدعلی            قهرمانی - احمد      قهرمانی یل دگرمانی - علاءالدین

کاظمی وند - عبدالخالق         کریمی - نظر         کریمی - عشق علی کریمی جبه دار - نوروز

کشفی مقدم - میکائیل          کهن پور - حسن قلی            گل محمدی - موسی            گنجگاهی - حسین

مؤتمن کولان کوه - سیروس    محبی - علی         محدث خلخالی - سیدعباس     محسنی - جاوید

محمدپوراردی - علی             محمدپورفعله - هوشنگ         محمدزاده - بنام علی            محمدزاده - عادل

محمدزاده - محمد   محمدزاده تولون - ایاز            محمدزاده ننه کران - بهمن     محمدی - مجید

محمدی - مصطفی محمدیان - رئوف علی           محمودی - سیدمسیح            مرادزاده - مرتضی

مرادی - مهدی       معیت - خداوردی    ملک پور - غلام حسین         ممدوحی(حجت الاسلام) - محمدتقی

مهری - ایرج          موسی زاده - علی صفا           میر - محمد          میرمحمدی - مصطفی

میریوسفی عطائی - سیدمحمدجعفر         میکائیلی - اسماعیل نادعلی زاده - غلام حسین      ندرتی - داوود

نریمانی - داود        نظری یاجلو - حضرت قلی       نعمتی آذرکیگلو - رشید          نفیسی - حسین

نوروزی - محمدعظیم           نوری راد - ارشد      نوکی - رحمان       نیک جو - اباصلت

هاشمی - عزیز        هجران - عظیم       هجرتی - احمد       همرنگ - عمران

هنرورنمین - رضا    واحدی - رحیم       یسری - داور          یعقوبی - شاهپور

یعقوبی - ابوالفضل   یوسفی سادات - میرعلی

 

بین الملل

سلیمان شاهی - حافظه

 

جانبازان شهید

اسکندری - بایرام علی           سیدخلیل اللهی - سیدطه        عزیززاده - عزیز       متخصص - شبنم

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

اسدی شریف - بهاالدین          البرز - جعفر          امامی - اکبر          امامی نمینی - محمدرضا

ایران نژاد - عبدالله   پاشازاده - حمید      پورمحمدتقی - جابر جعفرپور - حسن قلی

خیرآبادی - محمد    رحمانی اندبیلی - سیدموسی     زندی زند - صدق علی          فتح علی زاده - حسین

فرجی ترک - کیان   قزلی - محبت        مکنونی نژاد - یحیی             نظرزاده - لطیف

ولی زاده خواجه بلاغ - کمال    یاری زاده - کلام الله

 

حین انجام مأموریت

حقی ینگچه - علی دادمان - رحمان      صادقی - عیوض     مهدی نیا - عیسی

واحدی - منصور

 

مبارزه با مواد مخدر

پناهی - اسماعیل     پورحسن - اقبال      معینی - محمود

طبقه بندی: شهدای استان اردبیل، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان آذربایجان شرقی

تعداد 661

 

تا بهمن 57

ابراهیمی - عمران    ابهری آندرآیی - میکائیل        احمدی - غلامحسین            احمدی آذر - یعقوب

اره چی - بهمن      افروزی - زهرا        الوند - سیدصالح      بالائی - محمد

پورسپند - ولادیمیر   تبریزی (ثقه الاسلام) - علی     تجلا - محمد        جهرمی خامنه - علی

جوان بخت ممقانی - بهلول     حجتی - محمدابراهیم           حمزه پور سروهانی - محمد     خرده فروش خیابانی - علی

خیابانی - محمد      دل خسته - کاظم    رجبی گرگری - اژدر             رنجبرآذرفام - محمدباقر

ریسمان چی - محمود            سبحانی - جابر       ستاری ناصری - غلام رضا      سلیمان پورزرنقی - حسین

شاطری - علی        شاطری کندوانی - اسکندر       شاکری - قربان علی             شفیعی اسفنداوجانی - جعفر

صادق زاده خامنه - محمدرضا   صدرمحرم پور - احد             صفاری قنبری - اسدالله          علی زاده - هاجر

غفاری - حسین      غلامی قایشقرشاق - محمد      قربانی - قربان علی کشاورز - بالاآقا

لطفی - محمود       مباشرپوراصل - اصغر             متحیر - صمد        محرمی کلوچه - جعفر

محمدجعفرزاده کوچه - محمدجعفر         محمدی - شمس الله            محمدی خلص - محمد         مرادیان - علی اکبر

مطلب زاده - علی    مقرکردمیهن - جعفر             مهدی نژاد - عباس مهدیلو - ابوالفضل

موسوی سرایی - سعیده          موسوی سرایی - سیده           نعمتی پایدار - محمدرضا        هاشم نژاد علمداری - افیده

یاوری تاش - محمد یعقوب زاده - بیوک

 

ترورهای منافقین

جعفری معیری - هاشم          حجتی(حجت السلام) - مصطفی           خیری مطلق - حمید             زمانلو - ناصر

صمدی - غلام علی طهماسبی - شاهرخ   فخربناب - محمدحسین         قاضی طباطبایی(آیت الله) - سیدمحمدعلی

کلانتری - موسی    محمدی - رقیه       مدنی(آیت الله) - سیداسدالله     مشهودکرمانچی - غلام علی

مهدیزاد طالعی - حبیب الله

 

دفاع مقدس

اباذری - ابراهیم      آبدرجوئی - اسماعیل             ابراهیمی - حمزه علی            ابراهیمی معروفی - عباس

ابراهیمی معروفی - کریم         ابوترابی - اسماعیل   آتش پنجه - سیدجمشید         احترامی کوخالو - احمد

احدی مراغه - یعقوب            احمدنژادحکم آبادی - حسین    احمدی - علی        احمدی - علی

احمدی زادسرای - حسین قلی   احمدی سانیانی - محمدعلی     احمدیان هریس - محمد         ادیبی مهر - محمود

آراسته - علی         ارسلان نظیری - محمدحسین آریائی - هادی        آزرم کهل آباد - ناصر

اژدری - محمدصادق             آسایش - محمدعلی اسحاقی - سیدکاظم اسدی فرد - بیاض علی

اسعدی - صمد        اسلامی - سلیمان    اسماعیل زاده - رضا اسماعیل زاده جیقه - یعقوب

اسماعیلی - حسین   اسماعیلی - داود      اسماعیلی لنگرابی - علی         اسماعیلیان ملکی - محمد

آشتاب - اکبر         اشرفی لاله - علی رضا           اصغری - احمد       اصغری - التفات

اصغری ماهی آبادی - محرم علی           اصغری مونقی - ابوالقاسم        اصل آذرنژاد - محمدرضا         اصل اصغریان - محمدرضا

اصلانی - عباس      اصولی - صادق       افتخاری زگلوجه - رحیم         افرانداز - راضیه

افسری - رجب علی افقی کویچ - صمد    آقازاده - جواد         آقایی - محمد

آقایی سلطانی - لطف الله        اکبرزاده - غلام      اکبرزاده خونیق - یوسف         اکبرنژاد - قنبر

اکرامی - رسول       اکرمی - غنیمت      الفت شنب غازان - ناصر         اللهیاری - حمید

الهیاری شیخ درآبادی - اسدالله امامی - حسین       امامی سفیدان - محمد           امیری مینق - رحمان

امین - محمدباقر     اوهانی - رحمت الله ایازی پور - محمدصادق         ایازی قره بابا - علی

بابائی موسی کندی - بابک      باباپور - ابراهیم       بابازاده - اژدر         بابایی - حسن

باقرنیایی - محمدرضا            باقری - محمد        باقری - محمد        باقری - خان بابا

بالاپور - محمد       بانان متقی - کاظم   بانان متقی - قاسم   بایرامی - بهرام

بایرامی - قربان       بجانی - قربان علی بخت شکوهی - صمد            بخشی - اعظم

بخشی - رحیم       بخشیان - فیض الله             بدری ایده لو - علی بدیع زاده کولانکوه - علی

بدیعی زمانی - محمدباقر        براتی - اروج          براتی - حسین        برادران - علی اصغر

برادران - خلیل       برپور - نادر           بردفرد - یوسف       بزرگ نیا بیجندی - ناصر

بقایی - صمد         بلدیه - علی دادی    بلندی - حسن        بلورکبود - رضا

بناء نسلی - حسین   بنیادی - قربان علی بهاری ساربانقلی - اسماعیل     بهبودی چناری - یدالله

بهرامی زاده - بیوک بهرامی زاده - ابراهیم            بهروزی - سیف علی             بهروزی - علی

بهشتی نوجه ده سادات - عباس             بهفر - صادق         بی مانند - رسول     بی مثل - سیدعلی

بیاضی دیزج - راهب             پارسا - حسین        پاشایی - مجید       پاک نژاد - بهبود

پرویزی - علی        پشم تاب - بیوک     پناهی - داماد         پورابوالحسن - مقصود

پورباقری نادینلوئی - یحیی      پورجبارجاهد - حسن             پورحسن پور - محمدرضا        پورحسین - بهروز

پوررستم - داود       پورسهراب - مقصود پورسیدی - سیدجعفر             پورعلی - محمدابراهیم

پورعلی - رضاقلی    پیام - فرض علی     پیامی - ناصر         پیرایش - یوسف

پیشقدم - مصطفی   تجلایی - علی       ترزبان - خداوردی    ترک - لیلا

تمنّا - یونس          تیرزائی - فاطمه      تیموری - بهارعلی   جابری - مرتضی

جاهدالوار - صمد      جاهدالوار - رسول     جاهدجو - خاور       جباری صاحباری - ابراهیم

جبرئیلی - قربان علی            جبروتی - موسی      جعفرزاده - قربان علی           جعفرزاده پور - حمیدرضا

جعفری - حمید       جعفری فلاحی نژاد - کریم      جعفری نوعی پور - عادل        جعفریان - خلیل

جوادی - علی اکبر   جوادی - بهمن       جوادی فام - محمدرضا          جوانشیر - محمد

جودی - علی         جوسق - فرخنده     چاوشیان - ابراهیم    چلانی - رسول

حاج آقاپوروحدتی - رضا          حاج محمدی اصل - صفر       حاجی آقاخیابانی - کریم         حاجی پور - علی اکبر

حاجی خان محمدیان - محمدرضا           حافظ - علی اصغر    حبیب الله زاده - علی رضا       حجازی فر - کاظم

حدادرضایی - علی    حدیدی - نعمت الله حسن بگلو - احمد    حسن پور - میکائیل

حسن پور وزنکش - رحیم       حسن نژادحقی - علی رضا       حسنی - جعفر        حسین پور نیازی - قربان علی

حسین پورجهانی - محمدرضا   حسین پوری - نادر   حسین زاده - عزت الله           حسین زاده بیرق - علی

حسین زاده ینگجه - یعقوب     حسین قلی پوراصل بناب - محسن         حشمتی برنج آبادی - رحمان    حضرتی - محرم

حق گو - جعفر       حقایق امین - احد    حنیفه - داود          حنیفه نیک آبادی - اباسعد

حیدرپور - علی       حیدرنیافتح آبادی - غلام حسین            حیدری فانید - یوسف            خان زاده درابی - سهراب


بقیه در ادامه مطلب......ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای آذربایجان شرقی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان آذربایجان غربی

تعداد 166

 

تا بهمن 57

پرواز - جواد           رضازاده خصوصی - حمید       لاله قنبرچه - نادعلی             مست چشمی - کریم

نوری گورابی سرابی - حسین

 

ترورهای منافقین

بهروزنژاد - محمدرضا            خضری - زلفا         سلطان خوزان - محمد           شهریکندی - عبدالکریم

قلی پور - احمد

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - نبات علی             احدی - یعقوب       احمدزاده - موسی    احمدی - بهمن

ارواحی - حسن       آریائی - محبوب      اسدی سیلاب - حسین          اسماعیل پور - محمدرضا

اسماعیلی پور - محمدرضا       افشارجو - محمود    افشاری - بهمن      آقایی خواجه پاشا - بهروز

اهری سلماسی - امیر             بابائی کشتیبان - احد            باکری - حمید        باکری - مهدی

بخشایی - رسول     بهادی اوغول بیگ - محمد      بیناتی - رحیم        پولادسنگ - رضا

پیراعلایی - احد      پیرسمساری - منوچهر            تقی زاده - اباذر      تمکین وش - حسن

جلال زاده - اباذر    جهان سپاس - محمدصادق      جهانگیرزاده - مقصود            جودی نعمتی - علی اصغر

حسن زاده - فریدون             حکیم رضا - امیر     خانی - آرزو          خلوتی - ایرج

دارا - سیدرئوف       دلشاد - جلال        ذاکری یکانی - میرحسین        رجب زاده - یوسف

رحمتی - اصغر       رحمتی - رجب       رضاعلی زاده - لطیفه            رمضانی - عبدالرضا

زمانلو - امیر          زمانی - سلطان علی             زمانی ثانی - سیدمرتضی        ژیان سیداحمدی - محمدرضا

سبزی زاده - محمد سجودی - فیروز      سرخوش - باقر       سلیمان خانی - مجنون

سیدارونقی - رضا     شیرزادقره چیق - محمد         شیرزاده - مهرداد     صالحیان - داود

صمدلویی - داود      صوفلو - بایرام علی   طالب زاده تیمورلویی - اکبر      طریقت - کریم

ظروفی - علی اکبر   عبدالکریمی - اسدالله             عبدالله پور - احمد    عبداللهی - رسول

علی زاده - غلام رضا            علی زاده - محمدعلی            غفاری آذر - اسماعیل            غفاری آذر - حمید

فتح الهی - فرشید    فجاره - مهرعلی     فرخ زاده - عیسی    فروتنی - اصغر

فیضی افشار - مریم قاسمی - طاهره       قریشی - محمد       قنبری - غلام رضا

کارگر - حیدر         کبیری - سیدکریم    کشتگر - فریدون     گرامی فرد - عبدالاحد

گلشنی آذر - حسین گوزلی - صالح        محبی - قربان علی مخترع - مرتضی

مروت - غلام رضا   مشرفی - رسول      مکاریان - بهروز      منوری - رحیمه

مهدی زاده - احمد   مهرام - مهدی        موسوی - میرعسگر موسوی تبریزی - سیدمحمد

ناصحی فرد - محمدکاظم       نبی زاده - مروت     نصراللهی - قاسم     نظریانی - خسرو

نعمتی گزنق - اسکندر           نورپورحیدرباغی - اسد           وطن خواه - سعید    یاراحمدی - محرم

 

 

جانبازان شهید

دل شکست - رحیم صدقی - مردعلی

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

اشرف پور - الله وردی           اکرامی - تراب علی   امینی - شهرام        انجمی - محمد

باقری - جلال        باقری - فرامرز        بقایی - غلام رضا    بکتاش - محمدحلیم

تدین وکیل کندی - محمد      ثانی - حمید          جهدی - حمید       دانشمندی - نورعلی

ذوالفقاری - صمد     راثی - فتح علی      راعی - غلام رضا    زرافشانی - یدالله

سلیمانی - محبوب   شکیبی - قدرت الله شیرازی - حسین     صادقی - اباذر

صفایی فر - نسترن   صفری - ابراهیم خلیل           صمدی زاده - محمد             صیادی فر - اسم علی

عارضی - محمد      عبدوی - سلیمان     علمی - علی          فرازجو - غلام رضا

فرخ زاده - جعفر      قربان نژاد - ابراهیم   قزلجی - صدیق      کاظمی - بهمن

کریمی - منصور      گل صنملو - حجت محمدی - علی رضا محمودی - سعید

مریدصداقت - بهرعلی            ملک زاده - نادر      مهران - قدرت        مهرفر - جلیل

نقدی قره بلاغ - حبیب الله     نوین روز - محمدامین           همراز - علی اصغر    یعقوبی - محمدحسین

 

حین انجام مأموریت

آذین پور - حمید     اکبری - اکبر         بشارتی هولاسو - احمد           حسین زاده - محرم

قلی زاده دستجرد - افشار        مختاری - رحیم      نجفی زاده - مسلم   نصیری - حاتم

نمازی - حسن قلی

 

مبارزه با مواد مخدر

حسن زاده - محمدحسن         حسین پور - بهرام    داداشی پوردغلیان - حسن       ذوالفقاری - باقر

ذوالفقاری - محمدباقر

طبقه بندی: شهدای آذربایجان غربی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

 

شهدای استان کردستان

تعداد 337

 

تا بهمن 57

پورحیدری - علی اصغر          سلیمی کره سی - توفیق         شعبانی - تراب        نجات اللهی - کامران

 

ترورهای منافقین

بهمنی - رضاعلی     پژدم - زهرا           توفیقی - سعید       رحمانی - محمدامین

شهسواری - ایرج     شیخ احمدی - سیدشمس الدین             لطفی - مجید        موالی - سیداحمد

 

دفاع مقدس

آئینی - جیران        آئینی - مجید         آئینی - عبادالله       احمدی - محمدصادق

احمدی - صفر        احمدی - سیف الله   احمدی - سیدجلال احمدی - سیدکمال

احمدی - سیدسلیمان             اسدی - حمدالله      اسفندیاری - علی اکبر           اسکندری - اسماعیل

اطاعتی - مرتضی     افشاریان - یوسف     آقاکلوندی - علی     اکبری نیا - محرم

الماسی فر - پرویز     ایلیادی - عزیزه       باشی - ابراهیم        برزنجه - سیدخداداد

بهارلو - فتح علی     بهرامی - آیت الله    پناهی - سیدقطب الدین          پورهاشمی - سیدهادی

تکیه خواه - سیدمعتصم          توکلی - سیدکمال    توکلی - سیدناجی    توکلی - سیدمحمدکریم

توکلی - سیدمحمدصلاح         جاویدفر - جمشید    جعفری خودلان - محمد         جلالی - محمداسماعیل

حاتمی - محمدحسین            حاتمی - حجت الله حبیب شرفی - حبیب الله        حبیبی - حسین

حبیبی فر - ناصر     حسامی - سیدجواد   حسنی - سیده فوزیه             حسین زاده - هاشم

حسینی - سیدمحمد حسینی - سیدمحمد حسینی - سیدآزاد    حسینی - سیدرفیق

حسینی - سیدجمال حسینی - سیدعبدالقادر           حسینی - سیداسعد   حسینی - سیده عطیه

حسینی - سیداسماعیل           حسینی - سیدصالح   حسینی - سیدیوسف حسینی - سیداحمد

حسینی - سیده حلیمه           حسینی - سیدمحمدرسول       حسینی - سیدحسن حسینی - سیدانور

حسینی - سیده همیلا           حسینی - سیدطه     حسینی نسب - سیدقربان        حق وردی - عیسی

حمیدی قدس - عبدالله          حیدری - محمدرضا حیدری پور - جواد   خادمی - سیدجمال الدین

خالدیان - حبیب الله خدابنده لو - علی اکبر            خداویسی - کیومرث دده جانی - نادر

دده جانی - محمد    رجبی - حجت الله   رستمی - احمد       رشنواز - سیدهادی

رضائی - زوارعلی    رضاپور - رسول       رضاوندی - ابراهیم   رضوی خاخار - سیدکامل

رنجبریان - عبدالله   زارعی - حسین علی             زارعی - عبدالله      زارعی - محمود

زاهدحسینی - سیدمحمد         زمانی - سیدرحمت الله          زند - محمدرسول    زندی - فیض الله

سالاروندیان - صمد سبحانی - سیداحد    سعیدی - سیدهیمن سیدصادقی - سیدامین

سیدمحمودی - سیدبهاء الدین   شرف بیانی - مهدی             صادقیان - فرمان علی            ضیائی - عیسی

ضیائی - غلام رضا   طالبی - حمزه        عباسی - سیدرحیم   عبدالملکی - کریم

عبدالملکی - محمدتقی          عبدی - مهراب       عثمانی - سیدمجید عزتی - عباس

عزیزی - سیدمهدی عطاپور - حسین      علی پناه - سیدجمیل            علی نجفی - کیخسرو

غلامی - ناصر        غلامی - مطلب      فتح اللهی - جمشید فرشته - عثمان

فرمانی - کتایون      فضلی - محمدهادی             قادری - عبید         قره باغی - علی

قلی پور - علی        کاحاجی - احمد      کرمی - احمد         کرمی - عصمت الله

کرمی - عبدالعلی     کریمی - شهناز       کریمی - مستوره     کریمی پور - کریم

کریمی حاجی پموق - سیدکریم             کنعان زاده - سیدحسین         گنج علی - حیدرعلی             لطفی - طاهر

محمدی - محمود    محمدی - خسرو     محمدی - مرتضی   محمودی - محمود

محمودی - فریدون   محمودی - سیدعبدالرحمن      محمودی - سیدجعفر             مختاری - سیدکاظم

مخدومی - شمس الله            مرادخانی - علی      مرادی - عزیزمراد     مرادیان - علی اصغر

مصطفائی - سیدعبدالله          معصومی - سیدحسین           معظمی - صحبت الله            معظمی - غلام حسین

معظمی - عزیزالله    مفاخری - ناصر       منتشلو - برج علی    میری - سید خلیل

مینوئی - سیدامین    مینوئی - سیداحمد   نادری زلانی - عباس علی       ناظمی - نادر

نظری - شیرزاد       نعمتی - فریدون      نقیبی - سیدجمال الدین         نوری - محمد

نوری - سیده میترا   هدایت پوریان - سیدمحمد       هوشیاری - سیده فاطمه         هوشیاری - سیدرئوف

واحدی - خلیل       وکیلی - ابراهیم      یاری - محمود        یکتائی - فتح الله

یوسفیان - منوچهر

 

بین الملل

شهسواری - جمیل

 

جانبازان شهید

امان اللهی - محمود حسینی - سیدصدیق             کهنه پوشی - سیدعثمان         معظمی - حجت الله

 

 بقیه در ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان کردستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

شهدای استان کرمانشاه

تعداد 151

 

تا بهمن 57

ابراهیمی - محمد     اسفندیاری - سیروس             الفتی - الله داد        امامی - مصطفی

امیری - حضرت قلی             انصاری رودسری - علی         بابایی - هاجر         بانونژادقمری - علی رضا

بوچانی دوکوشکانی - کاظم      پروانه دار - ابراهیم   پناهی توتشاهی - خسرو          تمله - کوی

تولایی - مرتضی     چابک - صیفور       حسنی - جهان بخش            حیدری - سهراب

ذهابی - علی اکبر    رستمی - ایرج        رطبی - مرتضی      زمانی موسوی - سیده طیبه

عبدالملکی - سیاوش             عزیزی نوری - باقر   گودرزی - صیدعلی مرادی - محمدرضا

نادری - رضا          نارکوب - مرتضی    نارکوب - هاشم       نجاری - عبدالله

نیک مرام - محمد   هوشدار - محمدصالح

 

ترورهای منافقین

سرحدی - جواد       محمدی عراقی - بهاء الدین     همتی - علیداد

 

دفاع مقدس

اجاق - سیدمیرزا      احمدی - عباس علی             احمدی پور - کامران             ادیبان - حسین

اسدی منش - عبدالعلی          آسیایی - سیدنصرت الله          الهیاری - اردشیر     امیری - علی حسین

ایرانی - ابوالحسن    اینالو - علی رضا      بزرگانی - عبدالله     بهمن پور - روضان

بیگی - جمال         پارسیان - جمشید    پازهر - سیدنعمت الله            پاشایی - علی اکبر

پدرام - جوهر         پروینی - سیدمحمود             پورمیرزایی - علی    پیری پورامین - میرزاجعفر

تیرانداز - مجتبی     ثامنی - ثریا           جاسمی منش - علی میرزا       جعفری - نادر

جوهری - نوروز      حسن زاده - محمدجعفر         حسن زاده - محمدحسین        حسینی - شانظر

حسینی - محمدکریم             خدامرادی - عزیز     خوشروان - صفر      دائی چی - محمدرضا

دارابی - محسن      دارابی - مسعود       دانش دوست - فرصت           دلشاد - علی اکبر

دنگاله - علی         دهبانی بابازیدی - طهماسب     دوبرا - سیروس       راه جو - رحمت الله

رستمی - نیاز         رشیدی ایل ذوله - صیدمراد     رضوان مدنی - هاشم             رضوی - عبدالحسین

روزبهانی - یحیی    ریزوندی - داریوش   زارعی منش - لطیف             زرافشانی - جهاندار

ژرفی - هادی         سرخی - لیلا         سرمستی - منصور    سلطانی - محمدعلی

سوماری - عبدالله    سیاه کمری - غلام رضا         سیدصالحی پور - سیده اکرم     شریف - سیدمحمد

شریفی - اقدس       شریفی گیلانی - سحر           شفیعی - پروانه       شماعی زاده - پروانه

شمسی - محمدجواد شمسی - غلام رضا شمشادیان - یحیی   شهبازی - مسعود

شهبازی - محمود    صوفی سلطانی - صبریه          طهماسبی - کرم      عبدی - نادر

عزیزی - احمد        عسگری - یدالله      علی مرادی - علی    غیبی - عوض

فتاحی - محمدرضا   فرهمند - حشمت الله            قاسم آبادی - هوشنگ           قبادی - مسعود

قنبری - عبدالوهاب   کاظمی نسب - مریم             کاویانی - حمید       کبودیان - علی رضا

کرمی - ذبیح الله     کرمی حسن بقعه - عبدالرضا    کرمی(حجت الاسلام) - ذبیح الله           کریمی - حشمت الله

کریمی - کریم        کریمی جوزی - فریدون          کریمی هلشی - ناصر             کهریزی - ولی الله

گل دست - غلام رضا           لرستانی - جهان بخش           محمدی غریبانی - محسن      محمدیاری ارگنه - اکبر

محمودیان - شیرزاد مردان تبار - محمدرضا           منصوری - ابراهیم   میره بیگی - سیدهمت

نژاد رضایی - رضا    نظری - حمیدرضا    نورعلی - مرتضی     نوکانی - اسکندر

نیازی - عسگر        یوسفی - عبدالعظیم

 

 

جانبازان شهید

حسین آبادی - علی رازیانی - پرویز        صمیمی - کیکاوس

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی فهیم - امیر روستایی - محمدحسین          شعبانی - آیت        شیردل - فوزیه

کریم پاوه - هاشم    موسوی مله - سیدفضل الله      ورمقانی - هوشنگ

 

حین انجام مأموریت

احمدی فهم - امیر   دکامی زاده - حمدالله            نجفی - اکبر

 

مبارزه با مواد مخدر

رضایی - عبادالله     رضایی - فتاح         گچری تنها - مرتضی

طبقه بندی: شهدای استان کرمانشاه، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان ایلام

تعداد 395

 

ترورهای منافقین

احمدی - جبار        پرمه - براخاص       خورانی کمری - جهانشاه        رستم نادی - صید

رضایی نژاد - داریوش            سلیمانی - موسی     غلامی - یوسف      فتحی - اسکندر

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - عبدالحسین           ابراهیمی - علی حسین           احمدبیگی - قدرت الله           احمدی - حمیدرضا

احمدی - مسلم       احمدی - حسین      احمدی - صیدرضا    احمدی - احسان

احمدی ماژین - بختیار          احمدیان - لطیف     ارکوازی - نصرت     ارکوازی - شیرین

ارکوان - غضبان      آزادی - مصطفی     ازوار - فوزیه          آژنگ - رحمت

اسدی - صیدمحمد   اسدی - ابراهیم       اسدی - آیت الله      اسماعیلی - قنبرعلی

اسماعیلی - مظفر     اسماعیلی - امیدعلی اسماعیلی - زهرا      اسماعیلی - مهناز

اسماعیلی - هدایت   آقایی - امیر           آقایی - عباس        آقایی - جهان شاه

اقبالی - سارا          اقبالی - سیامک      اقدسی - محمدحسین            اکبرپور - سیدقربان

اکبری - قاسم        اکبری - عزیز         آکی پور - کلانتر     الفتی - اسکندر

آماده - جهان شاه    امامی - جاسم        امیدی - عبدالامیر    امیدی - یادگار

اندوز - خلیل         انصاری - غلام رضا             انوری - اسکندر      آوند - عبدالصاحب

آیتی - محسن        ایدی پور - ایران      ایدی پور - زهرا      بارانی - سلمان

بارانی - محسن      بازدار - غلام         بازی - رضا           باقری - باقر

برجی - محسن       برجی - صادق        برمو - شریف         بزرگی مقدم - عبدالرحیم

بسطامی - علی       بشاره صیفی - احمد             بندمه - علی          بیامرز - فردوس

بیگ زاده - علی      بیگی - علی کرم     بیگی - کرم          پاریاب - محسن

پنجستونی - ناصر    پورکریم - فاطمه     پورملکی - الیاس     پورمند - حسن

پورمند - حشمت     پیرحیاتی - عبدالمهدی           پیرحیاتی - محمدکریم           پیرنیا - محمود

پیکار - علی          تباسیده - سکینه     ترخان - صحبت      ترسنگ - حسن

ترنیان - رضا          تنوره - سلیمان       تیرانداز - حمدالله     ثابت نژاد - شاهرخ

جاسمی - اسحاق     جاسمی - جوزعلی    جاسمی - مولود       جانی - زرین تاج

جایدری - حسن      جعفری - محمدرضا جعفری - صدیقه     جعفری - عبدالله

جعفری - یاسین      جلیلیان - احمد       جم زاده - قنبر       جمشیدپور - اسد

جوادی - خداداد      جوانمردیان - کریم   جوزی - خلیل        جیرانی - مهرداد

چترسحر - فرج       چراغی - بهزاد        چراغی - فاطمه       چکیده خون - حشمت الله

چماچم - امیر         چولکی - منیره       حاتمی - جمشید      حسن پور - امجد

حسنی - علی         حسین پور - مریم    حسینی - همت       حسینی - امید

حسینی - سیدفاخر   حسینی - مسلم       حسینی - حیدر       حسینی - سیدموسی

حیدرزاده - مزبان     حیدری - حجت الله             حیدری - نبی        حیدری - زبیده

حیدری - سعدالله     حیدری - یاسین      حیدری زاد - رضا    خادمی - برزو

خان زادی - علی     خانی - علیداد        خرمی - عبدالرضا     خسروآبادی - فتح الله

خسروی - هوشنگ   خسروی - زکیه      خسروی - فوزیه      خورانی - کمر

خورانی محمدی - آقامراد        خورانی محمدی - مریم          خورانی محمدی - علی رضا     خورانی محمدی - نصرت

خوش خبر - حسن   خوش خبر - عبدل   درگی - ابراهیم       دلاوری - قدرت الله

ذوالفقاری - مسلم    ربیعی - سیداکبر     رجب پور - حیدر     رحمی - کرم علی

رحیم پور - عبدالله   رحیمی - سیدنورالله رستمی - محمد      رستمی - شنبه

رستمی - حیران      رستمی - عجب گل رستمی - مینا         رستمی - کافیه

رستمی - هاشم       رستمی - علی نظر   رشیدی - ملوک      رشیدی - رسول

رشیدی - عبدالله     رشیدی - مریم       رشیدی - زینب       رشیدی - فریده

رضایی - عباس       رهبان - غلام رضا   روزباقی - صفدر      روشنی - حمزه

زارعی - امیررضا     زرگوشی - عبدالحمید            زمانی - علی رضا    زمانی - خیرالله

زمانی - نجم الدین   زمانی - عصمت      زمانی - ملوک        زمکی - مراد

سابوته - عدنان       سجادی نیا - جمشید             سرخی - عبدالله      سرواندام - هادی

سفیدی - خاور       سلیم پوران - صورت             سلیمانی - خدامراد    سلیمانی - شهناز

سلیمانی - علی رضا سلیمانی - حجت الله             شامحمدی - الله کرم            شعبانی - علی مرد

شفیع نیا - کسه خان             شفیعی - قربان علی شکربیگی - یحیی    شکرپور - مسیح

شکری - علی میرزا شکری - نسرین      شکری - فرشته       شکری - جلال

شکری - فاطمه       شکری - زهرا         شکری - جوهر       شکریان - صفدر

شمسی - شیرمراد     شمیزی - احمد       شنبه ای - روح الله   شنبه زاده - غلام

شهبازی - هادی      شوهان زاده - بتول   شیخی - هوشنگ    شیرخانی - زبیده

شیرده - مرتضی      شیرزادی - محمد    شیرمحمدی - علی رضا          شیروانی - ایوب

صادقی - مهرعلی    صادقی - ابراهیم      صحرایی - هدایت    صحرایی - حمیدرضا

صیادی - قدرت الله صیادی - میربابا      صیادی - ثروت       صیدی - علی میرزا

صیدی - حسین      صیدی - مرتضی     صیدی - شمسی      صیدی - الهام

طاهر - فرحناز        عادلی - مختار        عباسی - نصرالله     عباسی - محمدحسین

عباسی - ولی الله     عباسی - محمدتقی عبداللهی - زینب     عبداللهی - سرحد

عبدالی - ستار        عزیزی - عزت الله    عزیزی ارکوازی - حسین        عسکرنیا - مجتبی

علی حسینی - محمد            علی محمدی - عنبر             عیدصید - رحمان    غلامی - عبدالرضا

غلامی - سلیمان     غلامی - خلیل       غلامی - مرادعلی    غلامی - صحبت الله

غلامی - مهوش      غلامی زاده - شمس الله         غیوری زاده - علی   فتاحی - شمس الله

فتاحی - گودرز       فتاحی - عبدالله      فتاحی پور - قدرت الله           فتح اللهی - طیبه

فتحی نیا - جلیل     فخری - حسین      فرامرزی - حرمت    فرجی - فاطمه

فرجی - ملا          فلاحی - شیخ عباس             فیض مند - حسین   فیلی - یحیی

قاسم زاده - محمد   قاسمی - اسدالله      قاسمی ماژین - قاسم             قبادیان - محمد

قربانی - علی رضا    قربانی - بیگلر        قربانی - نورمحمد    قربانی(حجت الاسلام) - محمدرضا


بقیه در ادامه مطلب........ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان ایلام، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان بوشهر

تعداد 658

 

تا بهمن 57

درختیان - محمدصادق          دلواری - رئیس علی             زاهدی - عبدالرسول عاشوری(ثقه الاسلام) - ابوتراب

 

 

دفاع مقدس

ابرار - هادی          ابراهیم زاده - حمزه ابراهیمی - ابراهیم    ابراهیمی - حسین

ابراهیمی - ابراهیم    ابراهیمی - یوسف     ابراهیمی - عبدالله    ابراهیمی تنها - عبدالحسین

ابراهیمی زاده - ضرغام           ابطحی - سیداسدالله             آتشی - عبدالرضا     اجرائی - محمدجواد

احمدتنها - احمد      احمدنیا - غلام علی احمدی - حسین      احمدی - احمد

احمدی - نصرت الله             احمدی - سیدعسگر احمدی - قاسم       احمدی - غلام رضا

احمدی - باقر         اخلاقی - محمد      اخلاقی - محمد      آذرپیک - غلام حسین

آذرگون - اسماعیل   آذریار - عباس        آذریار - سیدعباس    ارجمند - محمدباقر

اردشیری - عبدالحسین          آرمین - علی         آزاد - محمد          اژگر - عبدالعباس

اسدی - عبدالکریم    اسدی - احمد         اسماعیل زاده - حکیم            اسماعیلی - خدارحم

اسماعیلی - محمد    اسماعیلی - الله یار   اسماعیلی - عبدالرسول           اسماعیلی - نگهدار

اسیری - قاسم        آشفته - الله کرم      اشکیان منفرد - ابراهیم          آشنازارع - علی

افتخارکار - عبدالکریم            افتخاری - عبدالرضا افراسیابی - اسماعیل             افراسیابی - محمد

افروز - اسماعیل      افروز - ابراهیم        افروشته - منصور     افساء - حیدر

افسردیر - علی        افسری - علی         افشار - ضرغام        افشان مهر - حسن

اکبرپا - حسین        آل بویه - محمد      آل رستمی - غلام عباس        امام حسنی - جعفر

امام حسینی - جعفر امیدی - قاسم        امیرزاده - سیداکبر    امیریان - حسین

امین - عبدالله        امینی - محمدعلی   امینی - رضا          امینی - یدالله

انبارکی - حمید       انتصار - محمد       انداز - ابوالحسن      اندرخور - محمد

اندرواژ - مهدی       انصار - محمد        انیسه - احمد         اهرمیان پور - ماشاءالله

آهنجان - اسدالله     آورنده - سیدمحمد   اوستا - علی           ایدایی - رمضان

ایزدپناه - عبدالمجید بادروحیان - علی     باران - محمد         بارگاهی - ابراهیم

بارونی - عبدالمجید بازویی - محمدرضا   بازیار - ماشاالله       بازیار - احمد

بازیاری - مصطفی   باغ ملایی مطلق - علی         باقرزاده - ابوالقاسم   باقری - عیسی

بامری - عبدالحسین             بامنیری - عبدالرسول             بان - حسین          بحرانی - علی

بحرانی تلقاتلی - احمد           بحرانی دشتی - موسی           بحرینی - جعفر       بحرینی - الله کرم

بحرینی پور - اسماعیل           بختیاری - حسین    بذرافکن - عیسی     براتی - غلام علی

برازجانی - جلیل     بردستانی - حیدر     بردستانی - یوسف    بردستانی - عبدالله

برقی - علی           برهمن پور - محمد برهمندپور - محمد   بریدانی - نعمت الله

بسریا - نادر           بسنده - غلام رضا   بشکوه - مجید       بلوچ - محمد

بنافی - ابراهیم       بنافی - محمدجواد   بنجویی - علی        بندرریگی - محمدرضا

بندری - مصطفی    بنوی - قاسم          بنوی - قاسم          بنوی - محمود

بنیادی - عبدالرحمن             به فروز - اصغر       بهادر - خسرو         بهادری - اسدالله

بهرامن - حسن       بهرامی - عباس      بهرامی - بهرام       بهزادی - محمد

بهزادی - منصور     بهشتی منفرد - حسین           بهمنی - بهزاد        بی چیز - منصور

بیابانی - محمد       بیات - موسی         بیخوف - عبدالرسول             بیدخونی - رجب

بیرونی - قدرت الله   بیژنی - حسن        بیسر - عبدالله        بیضایی - ضرغام

پاپژحمیدی - اسدالله پرهیزگار - محمد     پریچه - احمد         پهلوانی - نادر

پورابراهیم - علی     پوربهی - عباس      پورحسینی - سیدحسین          پورحیدر - پرویز

پورحیدر - رئوف      پورسقائی - صادق    پورکارگر - ابراهیم    پورکوهی - محمد

پورمحمد - عبدالرضا             پولادی - علی        پولادی - نعمت الله پیران - فتح الله

پیرو - فاطمه          پیروزنام - غلام رضا             پیکانی - عزیز        پیمان - حسن

پینو - غلام رضا      پیوست - حسین      تراکمه - حسین      ترک - خداکرم

تشانی - محمد       تل سرخی - علی     تنگ ارمی - یدالله    تنگستانی - محمدعلی

تنگکیان - فضل الله             تهمتن - نعمت الله   توپال - محمد        توپال - حسن

توسلی - غلام حسین            توکلی ری شهری - عبدالمحمد             ثابت خو - گرگ علی            جسیمی - عبدالرحیم

جعفری - راشد       جعفری - سیدحسن جعفری - محمدعلی             جعفری - غلام حسین

جعفری - حمید       جعفری - اسکندر     جعفری - محمود     جعفری فرد - علی

جفاکش - صفر       جلودار - محمدصادق             جلیلوند - رضا        جمادی - محمد

جمالی - مبارک      جمالی - فلک ناز     جمالی - حسن        جمالی - اسماعیل

جمالی - احمد        جمالی - حسین       جمالی - مرتضی      جمالی - محمد

جمالی - ماشاءالله     جمالی - مصطفی    جمالی - رضا         جمتود - حسین

جمشیدی - سیدحمزه            جمشیدی - اسماعیل             جمشیدی - جلیل    جمیری - غضنفر

جمیله - اسماعیل     جنگجو - یوسف      جهان دیده - طوفان علی        جوهرزاده - ناصر

جوهری - احمد       چاه آبی - اکبر        چرخان - سیدجواد    چهابی - محمدرضا

چهره آذر - علی      حاتمی - غلام رضا   حاجی پور - عبدالحسن          حاجی پور - یوسف

حاجی پور - اسفندیار             حاجی زاده - حبیب حاجیانی - ناصر      حاوی زاده - عادل

حبیبی - سیدمحمدامین          حسابی زاده - محمدرضا         حسام زاده - علی رضا           حسن پور - علی

حسین پور - بهمنیار             حسین پور - محمد   حسین زاده - سیدجمال          حسین نژاد - عباس

حسینی - سیدحسن حسینی - اسماعیل   حسینی زاده - سیدعبدالمجید    حسینی زاده - سیداحمد

حسینی مقدم - سیداسماعیل    حسینی نژاد - محمدجعفر        حق گوی - مرتضی حقه سبز - علی

حقیقی - علی        حمزوی - محمدعلی             حمیدی - محمد      حیدرزاده - عبداللطیف

حیدرزاده - ابراهیم   حیدری - فرهاد       حیدری - عبدالحسین            حیدری - غلام رضا

حیدری - علی باش حیدری - عبدالله     حیدری - عبدالرسول             حیدری - عبدالکریم

حیدری - حسن      حیدری - عباس علی            خاج - محمود         خادم زاده - محمد

خادمی - ابوالقاسم    خالدی - محمد       خاوری - جعفر       خجسته - غلام علی

خدام - اسدالله        خدری - ناصر        خدری - رجب        خرگی - حسین

خسروانی - حسین    خضری - مظفر       خضری - نادر        خلیجی - غلام رضا

خلیفات - اردشیر     خلیفه - محمد        خلیلی - یحیی        خلیلی - خورشید

خندان - علی رضا    خواجه - محمد       خواسته - نصرالله     خوشابی - اکبر

خوشبخت - سیدحسن           خوشرو - احمد        خیاط - علی          دارمی - محمدعلی

داغداری - غلام      دامن دریا - حسن    دانش - محمد        دانیال - محمدعلی

داودی - محمد       داوریان - منصور     دبیر - غلام رضا     درائی - محمد

درگویی - حسین     درمانده - ابراهیم     درون پرور - غلام حسین        درونکی - مظفر

درویشی - غلام      درویشی - یحیی     درویشی - حسین     درویشی - احمد

درویشی - عوض     درویشی - علی       درویشی - خلیل      دریاسفر - احمد

دژگاهی - حسین     دشت کار - رمضان دشتی - مرتضی      دشتی - غلام حسین

دشتی - عبدالرسول   دشتی - غلام علی   دشتی - یوسف        دشتی اهرمی - عبدالحسین

دشتی حسینی - سیدغلام حسین           دشتی حسینی - سیدعلی        دشتی زاده - محمدعلی          دشمن زیاری - نصرالله

دموخ - یدالله         دهار - عبدالله        دهدار - مهدی        دهداری - امرالله


بقیه در ادامه مطلب....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان بوشهر، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان هرمزگان

تعداد 39

 

ترورهای منافقین

پیشدار - باقر          دامن باغ - حسین    دژواخ - باران         دقت - یوسف

ذاکری - محمد       ذاکری ننگی - غلام             سالاری سیرمندی - دوست محمد          عبدلی زاده - علی

عوض پور - علی     غلام حسینی - علی             غلام زاده - ابراهیم ملائی سیروئی - خان علی

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - گرگین    آبسالان - خداداد     آبسوادان - علی       ابوالقاسمی ده شهری - حیدر

اسطحی - اسحق     بلبل - مجید          حاجبی - علی        خادم - عبدالخالق

دارا - اسحاق         دارا - اسحاق         دانشمند - حسن      رئیسی - اسدالله

رایکا - رضا           سالاری - محمد      سبزی - محمد       عراقی زاده - عبدالمجید

غسالی دمشهری - عباس        فیروزی گردان - نصیر           کیوان - مجید        گرد - بیژن

مغدانی - حیدر       ملکی کچانک - حدیثه

 

بین الملل

نیک - فاطمه

 

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

ایرانمنش - محمد    دهقانی سیاهکی - قدرت الله    شعبانی - محمد      هاشمزهی - سلیمان

طبقه بندی: شهدای استان هرمزگان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد
(تعداد کل صفحات:43)      ...   15   16   17   18   19   20   21   ...  
  • کد نمایش افراد آنلاین