تبلیغات
یادمان شهدای شرق کارون

یادمان شهدای شرق کارون
 
شهدای گمنام مارد
 m663_shohadayemard__Copy.jpg

اینجا بقیع نیست ...
قبور 9 شهید گمنام  در منطقه (مارد) 17 کیلومتری آبادان (این مطلب تابت است)


طبقه بندی: آلبوم عکس یادمان شهداء شرق کارون (مارد)، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آبان 1391 توسط . مارد

 

شهدای استان آذربایجان شرقی

تعداد 661

 

تا بهمن 57

ابراهیمی - عمران    ابهری آندرآیی - میکائیل        احمدی - غلامحسین            احمدی آذر - یعقوب

اره چی - بهمن      افروزی - زهرا        الوند - سیدصالح      بالائی - محمد

پورسپند - ولادیمیر   تبریزی (ثقه الاسلام) - علی     تجلا - محمد        جهرمی خامنه - علی

جوان بخت ممقانی - بهلول     حجتی - محمدابراهیم           حمزه پور سروهانی - محمد     خرده فروش خیابانی - علی

خیابانی - محمد      دل خسته - کاظم    رجبی گرگری - اژدر             رنجبرآذرفام - محمدباقر

ریسمان چی - محمود            سبحانی - جابر       ستاری ناصری - غلام رضا      سلیمان پورزرنقی - حسین

شاطری - علی        شاطری کندوانی - اسکندر       شاکری - قربان علی             شفیعی اسفنداوجانی - جعفر

صادق زاده خامنه - محمدرضا   صدرمحرم پور - احد             صفاری قنبری - اسدالله          علی زاده - هاجر

غفاری - حسین      غلامی قایشقرشاق - محمد      قربانی - قربان علی کشاورز - بالاآقا

لطفی - محمود       مباشرپوراصل - اصغر             متحیر - صمد        محرمی کلوچه - جعفر

محمدجعفرزاده کوچه - محمدجعفر         محمدی - شمس الله            محمدی خلص - محمد         مرادیان - علی اکبر

مطلب زاده - علی    مقرکردمیهن - جعفر             مهدی نژاد - عباس مهدیلو - ابوالفضل

موسوی سرایی - سعیده          موسوی سرایی - سیده           نعمتی پایدار - محمدرضا        هاشم نژاد علمداری - افیده

یاوری تاش - محمد یعقوب زاده - بیوک

 

ترورهای منافقین

جعفری معیری - هاشم          حجتی(حجت السلام) - مصطفی           خیری مطلق - حمید             زمانلو - ناصر

صمدی - غلام علی طهماسبی - شاهرخ   فخربناب - محمدحسین         قاضی طباطبایی(آیت الله) - سیدمحمدعلی

کلانتری - موسی    محمدی - رقیه       مدنی(آیت الله) - سیداسدالله     مشهودکرمانچی - غلام علی

مهدیزاد طالعی - حبیب الله

 

دفاع مقدس

اباذری - ابراهیم      آبدرجوئی - اسماعیل             ابراهیمی - حمزه علی            ابراهیمی معروفی - عباس

ابراهیمی معروفی - کریم         ابوترابی - اسماعیل   آتش پنجه - سیدجمشید         احترامی کوخالو - احمد

احدی مراغه - یعقوب            احمدنژادحکم آبادی - حسین    احمدی - علی        احمدی - علی

احمدی زادسرای - حسین قلی   احمدی سانیانی - محمدعلی     احمدیان هریس - محمد         ادیبی مهر - محمود

آراسته - علی         ارسلان نظیری - محمدحسین آریائی - هادی        آزرم کهل آباد - ناصر

اژدری - محمدصادق             آسایش - محمدعلی اسحاقی - سیدکاظم اسدی فرد - بیاض علی

اسعدی - صمد        اسلامی - سلیمان    اسماعیل زاده - رضا اسماعیل زاده جیقه - یعقوب

اسماعیلی - حسین   اسماعیلی - داود      اسماعیلی لنگرابی - علی         اسماعیلیان ملکی - محمد

آشتاب - اکبر         اشرفی لاله - علی رضا           اصغری - احمد       اصغری - التفات

اصغری ماهی آبادی - محرم علی           اصغری مونقی - ابوالقاسم        اصل آذرنژاد - محمدرضا         اصل اصغریان - محمدرضا

اصلانی - عباس      اصولی - صادق       افتخاری زگلوجه - رحیم         افرانداز - راضیه

افسری - رجب علی افقی کویچ - صمد    آقازاده - جواد         آقایی - محمد

آقایی سلطانی - لطف الله        اکبرزاده - غلام      اکبرزاده خونیق - یوسف         اکبرنژاد - قنبر

اکرامی - رسول       اکرمی - غنیمت      الفت شنب غازان - ناصر         اللهیاری - حمید

الهیاری شیخ درآبادی - اسدالله امامی - حسین       امامی سفیدان - محمد           امیری مینق - رحمان

امین - محمدباقر     اوهانی - رحمت الله ایازی پور - محمدصادق         ایازی قره بابا - علی

بابائی موسی کندی - بابک      باباپور - ابراهیم       بابازاده - اژدر         بابایی - حسن

باقرنیایی - محمدرضا            باقری - محمد        باقری - محمد        باقری - خان بابا

بالاپور - محمد       بانان متقی - کاظم   بانان متقی - قاسم   بایرامی - بهرام

بایرامی - قربان       بجانی - قربان علی بخت شکوهی - صمد            بخشی - اعظم

بخشی - رحیم       بخشیان - فیض الله             بدری ایده لو - علی بدیع زاده کولانکوه - علی

بدیعی زمانی - محمدباقر        براتی - اروج          براتی - حسین        برادران - علی اصغر

برادران - خلیل       برپور - نادر           بردفرد - یوسف       بزرگ نیا بیجندی - ناصر

بقایی - صمد         بلدیه - علی دادی    بلندی - حسن        بلورکبود - رضا

بناء نسلی - حسین   بنیادی - قربان علی بهاری ساربانقلی - اسماعیل     بهبودی چناری - یدالله

بهرامی زاده - بیوک بهرامی زاده - ابراهیم            بهروزی - سیف علی             بهروزی - علی

بهشتی نوجه ده سادات - عباس             بهفر - صادق         بی مانند - رسول     بی مثل - سیدعلی

بیاضی دیزج - راهب             پارسا - حسین        پاشایی - مجید       پاک نژاد - بهبود

پرویزی - علی        پشم تاب - بیوک     پناهی - داماد         پورابوالحسن - مقصود

پورباقری نادینلوئی - یحیی      پورجبارجاهد - حسن             پورحسن پور - محمدرضا        پورحسین - بهروز

پوررستم - داود       پورسهراب - مقصود پورسیدی - سیدجعفر             پورعلی - محمدابراهیم

پورعلی - رضاقلی    پیام - فرض علی     پیامی - ناصر         پیرایش - یوسف

پیشقدم - مصطفی   تجلایی - علی       ترزبان - خداوردی    ترک - لیلا

تمنّا - یونس          تیرزائی - فاطمه      تیموری - بهارعلی   جابری - مرتضی

جاهدالوار - صمد      جاهدالوار - رسول     جاهدجو - خاور       جباری صاحباری - ابراهیم

جبرئیلی - قربان علی            جبروتی - موسی      جعفرزاده - قربان علی           جعفرزاده پور - حمیدرضا

جعفری - حمید       جعفری فلاحی نژاد - کریم      جعفری نوعی پور - عادل        جعفریان - خلیل

جوادی - علی اکبر   جوادی - بهمن       جوادی فام - محمدرضا          جوانشیر - محمد

جودی - علی         جوسق - فرخنده     چاوشیان - ابراهیم    چلانی - رسول

حاج آقاپوروحدتی - رضا          حاج محمدی اصل - صفر       حاجی آقاخیابانی - کریم         حاجی پور - علی اکبر

حاجی خان محمدیان - محمدرضا           حافظ - علی اصغر    حبیب الله زاده - علی رضا       حجازی فر - کاظم

حدادرضایی - علی    حدیدی - نعمت الله حسن بگلو - احمد    حسن پور - میکائیل

حسن پور وزنکش - رحیم       حسن نژادحقی - علی رضا       حسنی - جعفر        حسین پور نیازی - قربان علی

حسین پورجهانی - محمدرضا   حسین پوری - نادر   حسین زاده - عزت الله           حسین زاده بیرق - علی

حسین زاده ینگجه - یعقوب     حسین قلی پوراصل بناب - محسن         حشمتی برنج آبادی - رحمان    حضرتی - محرم

حق گو - جعفر       حقایق امین - احد    حنیفه - داود          حنیفه نیک آبادی - اباسعد

حیدرپور - علی       حیدرنیافتح آبادی - غلام حسین            حیدری فانید - یوسف            خان زاده درابی - سهراب


بقیه در ادامه مطلب......ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای آذربایجان شرقی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان آذربایجان غربی

تعداد 166

 

تا بهمن 57

پرواز - جواد           رضازاده خصوصی - حمید       لاله قنبرچه - نادعلی             مست چشمی - کریم

نوری گورابی سرابی - حسین

 

ترورهای منافقین

بهروزنژاد - محمدرضا            خضری - زلفا         سلطان خوزان - محمد           شهریکندی - عبدالکریم

قلی پور - احمد

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - نبات علی             احدی - یعقوب       احمدزاده - موسی    احمدی - بهمن

ارواحی - حسن       آریائی - محبوب      اسدی سیلاب - حسین          اسماعیل پور - محمدرضا

اسماعیلی پور - محمدرضا       افشارجو - محمود    افشاری - بهمن      آقایی خواجه پاشا - بهروز

اهری سلماسی - امیر             بابائی کشتیبان - احد            باکری - حمید        باکری - مهدی

بخشایی - رسول     بهادی اوغول بیگ - محمد      بیناتی - رحیم        پولادسنگ - رضا

پیراعلایی - احد      پیرسمساری - منوچهر            تقی زاده - اباذر      تمکین وش - حسن

جلال زاده - اباذر    جهان سپاس - محمدصادق      جهانگیرزاده - مقصود            جودی نعمتی - علی اصغر

حسن زاده - فریدون             حکیم رضا - امیر     خانی - آرزو          خلوتی - ایرج

دارا - سیدرئوف       دلشاد - جلال        ذاکری یکانی - میرحسین        رجب زاده - یوسف

رحمتی - اصغر       رحمتی - رجب       رضاعلی زاده - لطیفه            رمضانی - عبدالرضا

زمانلو - امیر          زمانی - سلطان علی             زمانی ثانی - سیدمرتضی        ژیان سیداحمدی - محمدرضا

سبزی زاده - محمد سجودی - فیروز      سرخوش - باقر       سلیمان خانی - مجنون

سیدارونقی - رضا     شیرزادقره چیق - محمد         شیرزاده - مهرداد     صالحیان - داود

صمدلویی - داود      صوفلو - بایرام علی   طالب زاده تیمورلویی - اکبر      طریقت - کریم

ظروفی - علی اکبر   عبدالکریمی - اسدالله             عبدالله پور - احمد    عبداللهی - رسول

علی زاده - غلام رضا            علی زاده - محمدعلی            غفاری آذر - اسماعیل            غفاری آذر - حمید

فتح الهی - فرشید    فجاره - مهرعلی     فرخ زاده - عیسی    فروتنی - اصغر

فیضی افشار - مریم قاسمی - طاهره       قریشی - محمد       قنبری - غلام رضا

کارگر - حیدر         کبیری - سیدکریم    کشتگر - فریدون     گرامی فرد - عبدالاحد

گلشنی آذر - حسین گوزلی - صالح        محبی - قربان علی مخترع - مرتضی

مروت - غلام رضا   مشرفی - رسول      مکاریان - بهروز      منوری - رحیمه

مهدی زاده - احمد   مهرام - مهدی        موسوی - میرعسگر موسوی تبریزی - سیدمحمد

ناصحی فرد - محمدکاظم       نبی زاده - مروت     نصراللهی - قاسم     نظریانی - خسرو

نعمتی گزنق - اسکندر           نورپورحیدرباغی - اسد           وطن خواه - سعید    یاراحمدی - محرم

 

 

جانبازان شهید

دل شکست - رحیم صدقی - مردعلی

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

اشرف پور - الله وردی           اکرامی - تراب علی   امینی - شهرام        انجمی - محمد

باقری - جلال        باقری - فرامرز        بقایی - غلام رضا    بکتاش - محمدحلیم

تدین وکیل کندی - محمد      ثانی - حمید          جهدی - حمید       دانشمندی - نورعلی

ذوالفقاری - صمد     راثی - فتح علی      راعی - غلام رضا    زرافشانی - یدالله

سلیمانی - محبوب   شکیبی - قدرت الله شیرازی - حسین     صادقی - اباذر

صفایی فر - نسترن   صفری - ابراهیم خلیل           صمدی زاده - محمد             صیادی فر - اسم علی

عارضی - محمد      عبدوی - سلیمان     علمی - علی          فرازجو - غلام رضا

فرخ زاده - جعفر      قربان نژاد - ابراهیم   قزلجی - صدیق      کاظمی - بهمن

کریمی - منصور      گل صنملو - حجت محمدی - علی رضا محمودی - سعید

مریدصداقت - بهرعلی            ملک زاده - نادر      مهران - قدرت        مهرفر - جلیل

نقدی قره بلاغ - حبیب الله     نوین روز - محمدامین           همراز - علی اصغر    یعقوبی - محمدحسین

 

حین انجام مأموریت

آذین پور - حمید     اکبری - اکبر         بشارتی هولاسو - احمد           حسین زاده - محرم

قلی زاده دستجرد - افشار        مختاری - رحیم      نجفی زاده - مسلم   نصیری - حاتم

نمازی - حسن قلی

 

مبارزه با مواد مخدر

حسن زاده - محمدحسن         حسین پور - بهرام    داداشی پوردغلیان - حسن       ذوالفقاری - باقر

ذوالفقاری - محمدباقر

طبقه بندی: شهدای آذربایجان غربی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

 

شهدای استان کردستان

تعداد 337

 

تا بهمن 57

پورحیدری - علی اصغر          سلیمی کره سی - توفیق         شعبانی - تراب        نجات اللهی - کامران

 

ترورهای منافقین

بهمنی - رضاعلی     پژدم - زهرا           توفیقی - سعید       رحمانی - محمدامین

شهسواری - ایرج     شیخ احمدی - سیدشمس الدین             لطفی - مجید        موالی - سیداحمد

 

دفاع مقدس

آئینی - جیران        آئینی - مجید         آئینی - عبادالله       احمدی - محمدصادق

احمدی - صفر        احمدی - سیف الله   احمدی - سیدجلال احمدی - سیدکمال

احمدی - سیدسلیمان             اسدی - حمدالله      اسفندیاری - علی اکبر           اسکندری - اسماعیل

اطاعتی - مرتضی     افشاریان - یوسف     آقاکلوندی - علی     اکبری نیا - محرم

الماسی فر - پرویز     ایلیادی - عزیزه       باشی - ابراهیم        برزنجه - سیدخداداد

بهارلو - فتح علی     بهرامی - آیت الله    پناهی - سیدقطب الدین          پورهاشمی - سیدهادی

تکیه خواه - سیدمعتصم          توکلی - سیدکمال    توکلی - سیدناجی    توکلی - سیدمحمدکریم

توکلی - سیدمحمدصلاح         جاویدفر - جمشید    جعفری خودلان - محمد         جلالی - محمداسماعیل

حاتمی - محمدحسین            حاتمی - حجت الله حبیب شرفی - حبیب الله        حبیبی - حسین

حبیبی فر - ناصر     حسامی - سیدجواد   حسنی - سیده فوزیه             حسین زاده - هاشم

حسینی - سیدمحمد حسینی - سیدمحمد حسینی - سیدآزاد    حسینی - سیدرفیق

حسینی - سیدجمال حسینی - سیدعبدالقادر           حسینی - سیداسعد   حسینی - سیده عطیه

حسینی - سیداسماعیل           حسینی - سیدصالح   حسینی - سیدیوسف حسینی - سیداحمد

حسینی - سیده حلیمه           حسینی - سیدمحمدرسول       حسینی - سیدحسن حسینی - سیدانور

حسینی - سیده همیلا           حسینی - سیدطه     حسینی نسب - سیدقربان        حق وردی - عیسی

حمیدی قدس - عبدالله          حیدری - محمدرضا حیدری پور - جواد   خادمی - سیدجمال الدین

خالدیان - حبیب الله خدابنده لو - علی اکبر            خداویسی - کیومرث دده جانی - نادر

دده جانی - محمد    رجبی - حجت الله   رستمی - احمد       رشنواز - سیدهادی

رضائی - زوارعلی    رضاپور - رسول       رضاوندی - ابراهیم   رضوی خاخار - سیدکامل

رنجبریان - عبدالله   زارعی - حسین علی             زارعی - عبدالله      زارعی - محمود

زاهدحسینی - سیدمحمد         زمانی - سیدرحمت الله          زند - محمدرسول    زندی - فیض الله

سالاروندیان - صمد سبحانی - سیداحد    سعیدی - سیدهیمن سیدصادقی - سیدامین

سیدمحمودی - سیدبهاء الدین   شرف بیانی - مهدی             صادقیان - فرمان علی            ضیائی - عیسی

ضیائی - غلام رضا   طالبی - حمزه        عباسی - سیدرحیم   عبدالملکی - کریم

عبدالملکی - محمدتقی          عبدی - مهراب       عثمانی - سیدمجید عزتی - عباس

عزیزی - سیدمهدی عطاپور - حسین      علی پناه - سیدجمیل            علی نجفی - کیخسرو

غلامی - ناصر        غلامی - مطلب      فتح اللهی - جمشید فرشته - عثمان

فرمانی - کتایون      فضلی - محمدهادی             قادری - عبید         قره باغی - علی

قلی پور - علی        کاحاجی - احمد      کرمی - احمد         کرمی - عصمت الله

کرمی - عبدالعلی     کریمی - شهناز       کریمی - مستوره     کریمی پور - کریم

کریمی حاجی پموق - سیدکریم             کنعان زاده - سیدحسین         گنج علی - حیدرعلی             لطفی - طاهر

محمدی - محمود    محمدی - خسرو     محمدی - مرتضی   محمودی - محمود

محمودی - فریدون   محمودی - سیدعبدالرحمن      محمودی - سیدجعفر             مختاری - سیدکاظم

مخدومی - شمس الله            مرادخانی - علی      مرادی - عزیزمراد     مرادیان - علی اصغر

مصطفائی - سیدعبدالله          معصومی - سیدحسین           معظمی - صحبت الله            معظمی - غلام حسین

معظمی - عزیزالله    مفاخری - ناصر       منتشلو - برج علی    میری - سید خلیل

مینوئی - سیدامین    مینوئی - سیداحمد   نادری زلانی - عباس علی       ناظمی - نادر

نظری - شیرزاد       نعمتی - فریدون      نقیبی - سیدجمال الدین         نوری - محمد

نوری - سیده میترا   هدایت پوریان - سیدمحمد       هوشیاری - سیده فاطمه         هوشیاری - سیدرئوف

واحدی - خلیل       وکیلی - ابراهیم      یاری - محمود        یکتائی - فتح الله

یوسفیان - منوچهر

 

بین الملل

شهسواری - جمیل

 

جانبازان شهید

امان اللهی - محمود حسینی - سیدصدیق             کهنه پوشی - سیدعثمان         معظمی - حجت الله

 

 بقیه در ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان کردستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

شهدای استان کرمانشاه

تعداد 151

 

تا بهمن 57

ابراهیمی - محمد     اسفندیاری - سیروس             الفتی - الله داد        امامی - مصطفی

امیری - حضرت قلی             انصاری رودسری - علی         بابایی - هاجر         بانونژادقمری - علی رضا

بوچانی دوکوشکانی - کاظم      پروانه دار - ابراهیم   پناهی توتشاهی - خسرو          تمله - کوی

تولایی - مرتضی     چابک - صیفور       حسنی - جهان بخش            حیدری - سهراب

ذهابی - علی اکبر    رستمی - ایرج        رطبی - مرتضی      زمانی موسوی - سیده طیبه

عبدالملکی - سیاوش             عزیزی نوری - باقر   گودرزی - صیدعلی مرادی - محمدرضا

نادری - رضا          نارکوب - مرتضی    نارکوب - هاشم       نجاری - عبدالله

نیک مرام - محمد   هوشدار - محمدصالح

 

ترورهای منافقین

سرحدی - جواد       محمدی عراقی - بهاء الدین     همتی - علیداد

 

دفاع مقدس

اجاق - سیدمیرزا      احمدی - عباس علی             احمدی پور - کامران             ادیبان - حسین

اسدی منش - عبدالعلی          آسیایی - سیدنصرت الله          الهیاری - اردشیر     امیری - علی حسین

ایرانی - ابوالحسن    اینالو - علی رضا      بزرگانی - عبدالله     بهمن پور - روضان

بیگی - جمال         پارسیان - جمشید    پازهر - سیدنعمت الله            پاشایی - علی اکبر

پدرام - جوهر         پروینی - سیدمحمود             پورمیرزایی - علی    پیری پورامین - میرزاجعفر

تیرانداز - مجتبی     ثامنی - ثریا           جاسمی منش - علی میرزا       جعفری - نادر

جوهری - نوروز      حسن زاده - محمدجعفر         حسن زاده - محمدحسین        حسینی - شانظر

حسینی - محمدکریم             خدامرادی - عزیز     خوشروان - صفر      دائی چی - محمدرضا

دارابی - محسن      دارابی - مسعود       دانش دوست - فرصت           دلشاد - علی اکبر

دنگاله - علی         دهبانی بابازیدی - طهماسب     دوبرا - سیروس       راه جو - رحمت الله

رستمی - نیاز         رشیدی ایل ذوله - صیدمراد     رضوان مدنی - هاشم             رضوی - عبدالحسین

روزبهانی - یحیی    ریزوندی - داریوش   زارعی منش - لطیف             زرافشانی - جهاندار

ژرفی - هادی         سرخی - لیلا         سرمستی - منصور    سلطانی - محمدعلی

سوماری - عبدالله    سیاه کمری - غلام رضا         سیدصالحی پور - سیده اکرم     شریف - سیدمحمد

شریفی - اقدس       شریفی گیلانی - سحر           شفیعی - پروانه       شماعی زاده - پروانه

شمسی - محمدجواد شمسی - غلام رضا شمشادیان - یحیی   شهبازی - مسعود

شهبازی - محمود    صوفی سلطانی - صبریه          طهماسبی - کرم      عبدی - نادر

عزیزی - احمد        عسگری - یدالله      علی مرادی - علی    غیبی - عوض

فتاحی - محمدرضا   فرهمند - حشمت الله            قاسم آبادی - هوشنگ           قبادی - مسعود

قنبری - عبدالوهاب   کاظمی نسب - مریم             کاویانی - حمید       کبودیان - علی رضا

کرمی - ذبیح الله     کرمی حسن بقعه - عبدالرضا    کرمی(حجت الاسلام) - ذبیح الله           کریمی - حشمت الله

کریمی - کریم        کریمی جوزی - فریدون          کریمی هلشی - ناصر             کهریزی - ولی الله

گل دست - غلام رضا           لرستانی - جهان بخش           محمدی غریبانی - محسن      محمدیاری ارگنه - اکبر

محمودیان - شیرزاد مردان تبار - محمدرضا           منصوری - ابراهیم   میره بیگی - سیدهمت

نژاد رضایی - رضا    نظری - حمیدرضا    نورعلی - مرتضی     نوکانی - اسکندر

نیازی - عسگر        یوسفی - عبدالعظیم

 

 

جانبازان شهید

حسین آبادی - علی رازیانی - پرویز        صمیمی - کیکاوس

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی فهیم - امیر روستایی - محمدحسین          شعبانی - آیت        شیردل - فوزیه

کریم پاوه - هاشم    موسوی مله - سیدفضل الله      ورمقانی - هوشنگ

 

حین انجام مأموریت

احمدی فهم - امیر   دکامی زاده - حمدالله            نجفی - اکبر

 

مبارزه با مواد مخدر

رضایی - عبادالله     رضایی - فتاح         گچری تنها - مرتضی

طبقه بندی: شهدای استان کرمانشاه، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان ایلام

تعداد 395

 

ترورهای منافقین

احمدی - جبار        پرمه - براخاص       خورانی کمری - جهانشاه        رستم نادی - صید

رضایی نژاد - داریوش            سلیمانی - موسی     غلامی - یوسف      فتحی - اسکندر

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - عبدالحسین           ابراهیمی - علی حسین           احمدبیگی - قدرت الله           احمدی - حمیدرضا

احمدی - مسلم       احمدی - حسین      احمدی - صیدرضا    احمدی - احسان

احمدی ماژین - بختیار          احمدیان - لطیف     ارکوازی - نصرت     ارکوازی - شیرین

ارکوان - غضبان      آزادی - مصطفی     ازوار - فوزیه          آژنگ - رحمت

اسدی - صیدمحمد   اسدی - ابراهیم       اسدی - آیت الله      اسماعیلی - قنبرعلی

اسماعیلی - مظفر     اسماعیلی - امیدعلی اسماعیلی - زهرا      اسماعیلی - مهناز

اسماعیلی - هدایت   آقایی - امیر           آقایی - عباس        آقایی - جهان شاه

اقبالی - سارا          اقبالی - سیامک      اقدسی - محمدحسین            اکبرپور - سیدقربان

اکبری - قاسم        اکبری - عزیز         آکی پور - کلانتر     الفتی - اسکندر

آماده - جهان شاه    امامی - جاسم        امیدی - عبدالامیر    امیدی - یادگار

اندوز - خلیل         انصاری - غلام رضا             انوری - اسکندر      آوند - عبدالصاحب

آیتی - محسن        ایدی پور - ایران      ایدی پور - زهرا      بارانی - سلمان

بارانی - محسن      بازدار - غلام         بازی - رضا           باقری - باقر

برجی - محسن       برجی - صادق        برمو - شریف         بزرگی مقدم - عبدالرحیم

بسطامی - علی       بشاره صیفی - احمد             بندمه - علی          بیامرز - فردوس

بیگ زاده - علی      بیگی - علی کرم     بیگی - کرم          پاریاب - محسن

پنجستونی - ناصر    پورکریم - فاطمه     پورملکی - الیاس     پورمند - حسن

پورمند - حشمت     پیرحیاتی - عبدالمهدی           پیرحیاتی - محمدکریم           پیرنیا - محمود

پیکار - علی          تباسیده - سکینه     ترخان - صحبت      ترسنگ - حسن

ترنیان - رضا          تنوره - سلیمان       تیرانداز - حمدالله     ثابت نژاد - شاهرخ

جاسمی - اسحاق     جاسمی - جوزعلی    جاسمی - مولود       جانی - زرین تاج

جایدری - حسن      جعفری - محمدرضا جعفری - صدیقه     جعفری - عبدالله

جعفری - یاسین      جلیلیان - احمد       جم زاده - قنبر       جمشیدپور - اسد

جوادی - خداداد      جوانمردیان - کریم   جوزی - خلیل        جیرانی - مهرداد

چترسحر - فرج       چراغی - بهزاد        چراغی - فاطمه       چکیده خون - حشمت الله

چماچم - امیر         چولکی - منیره       حاتمی - جمشید      حسن پور - امجد

حسنی - علی         حسین پور - مریم    حسینی - همت       حسینی - امید

حسینی - سیدفاخر   حسینی - مسلم       حسینی - حیدر       حسینی - سیدموسی

حیدرزاده - مزبان     حیدری - حجت الله             حیدری - نبی        حیدری - زبیده

حیدری - سعدالله     حیدری - یاسین      حیدری زاد - رضا    خادمی - برزو

خان زادی - علی     خانی - علیداد        خرمی - عبدالرضا     خسروآبادی - فتح الله

خسروی - هوشنگ   خسروی - زکیه      خسروی - فوزیه      خورانی - کمر

خورانی محمدی - آقامراد        خورانی محمدی - مریم          خورانی محمدی - علی رضا     خورانی محمدی - نصرت

خوش خبر - حسن   خوش خبر - عبدل   درگی - ابراهیم       دلاوری - قدرت الله

ذوالفقاری - مسلم    ربیعی - سیداکبر     رجب پور - حیدر     رحمی - کرم علی

رحیم پور - عبدالله   رحیمی - سیدنورالله رستمی - محمد      رستمی - شنبه

رستمی - حیران      رستمی - عجب گل رستمی - مینا         رستمی - کافیه

رستمی - هاشم       رستمی - علی نظر   رشیدی - ملوک      رشیدی - رسول

رشیدی - عبدالله     رشیدی - مریم       رشیدی - زینب       رشیدی - فریده

رضایی - عباس       رهبان - غلام رضا   روزباقی - صفدر      روشنی - حمزه

زارعی - امیررضا     زرگوشی - عبدالحمید            زمانی - علی رضا    زمانی - خیرالله

زمانی - نجم الدین   زمانی - عصمت      زمانی - ملوک        زمکی - مراد

سابوته - عدنان       سجادی نیا - جمشید             سرخی - عبدالله      سرواندام - هادی

سفیدی - خاور       سلیم پوران - صورت             سلیمانی - خدامراد    سلیمانی - شهناز

سلیمانی - علی رضا سلیمانی - حجت الله             شامحمدی - الله کرم            شعبانی - علی مرد

شفیع نیا - کسه خان             شفیعی - قربان علی شکربیگی - یحیی    شکرپور - مسیح

شکری - علی میرزا شکری - نسرین      شکری - فرشته       شکری - جلال

شکری - فاطمه       شکری - زهرا         شکری - جوهر       شکریان - صفدر

شمسی - شیرمراد     شمیزی - احمد       شنبه ای - روح الله   شنبه زاده - غلام

شهبازی - هادی      شوهان زاده - بتول   شیخی - هوشنگ    شیرخانی - زبیده

شیرده - مرتضی      شیرزادی - محمد    شیرمحمدی - علی رضا          شیروانی - ایوب

صادقی - مهرعلی    صادقی - ابراهیم      صحرایی - هدایت    صحرایی - حمیدرضا

صیادی - قدرت الله صیادی - میربابا      صیادی - ثروت       صیدی - علی میرزا

صیدی - حسین      صیدی - مرتضی     صیدی - شمسی      صیدی - الهام

طاهر - فرحناز        عادلی - مختار        عباسی - نصرالله     عباسی - محمدحسین

عباسی - ولی الله     عباسی - محمدتقی عبداللهی - زینب     عبداللهی - سرحد

عبدالی - ستار        عزیزی - عزت الله    عزیزی ارکوازی - حسین        عسکرنیا - مجتبی

علی حسینی - محمد            علی محمدی - عنبر             عیدصید - رحمان    غلامی - عبدالرضا

غلامی - سلیمان     غلامی - خلیل       غلامی - مرادعلی    غلامی - صحبت الله

غلامی - مهوش      غلامی زاده - شمس الله         غیوری زاده - علی   فتاحی - شمس الله

فتاحی - گودرز       فتاحی - عبدالله      فتاحی پور - قدرت الله           فتح اللهی - طیبه

فتحی نیا - جلیل     فخری - حسین      فرامرزی - حرمت    فرجی - فاطمه

فرجی - ملا          فلاحی - شیخ عباس             فیض مند - حسین   فیلی - یحیی

قاسم زاده - محمد   قاسمی - اسدالله      قاسمی ماژین - قاسم             قبادیان - محمد

قربانی - علی رضا    قربانی - بیگلر        قربانی - نورمحمد    قربانی(حجت الاسلام) - محمدرضا


بقیه در ادامه مطلب........ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان ایلام، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان بوشهر

تعداد 658

 

تا بهمن 57

درختیان - محمدصادق          دلواری - رئیس علی             زاهدی - عبدالرسول عاشوری(ثقه الاسلام) - ابوتراب

 

 

دفاع مقدس

ابرار - هادی          ابراهیم زاده - حمزه ابراهیمی - ابراهیم    ابراهیمی - حسین

ابراهیمی - ابراهیم    ابراهیمی - یوسف     ابراهیمی - عبدالله    ابراهیمی تنها - عبدالحسین

ابراهیمی زاده - ضرغام           ابطحی - سیداسدالله             آتشی - عبدالرضا     اجرائی - محمدجواد

احمدتنها - احمد      احمدنیا - غلام علی احمدی - حسین      احمدی - احمد

احمدی - نصرت الله             احمدی - سیدعسگر احمدی - قاسم       احمدی - غلام رضا

احمدی - باقر         اخلاقی - محمد      اخلاقی - محمد      آذرپیک - غلام حسین

آذرگون - اسماعیل   آذریار - عباس        آذریار - سیدعباس    ارجمند - محمدباقر

اردشیری - عبدالحسین          آرمین - علی         آزاد - محمد          اژگر - عبدالعباس

اسدی - عبدالکریم    اسدی - احمد         اسماعیل زاده - حکیم            اسماعیلی - خدارحم

اسماعیلی - محمد    اسماعیلی - الله یار   اسماعیلی - عبدالرسول           اسماعیلی - نگهدار

اسیری - قاسم        آشفته - الله کرم      اشکیان منفرد - ابراهیم          آشنازارع - علی

افتخارکار - عبدالکریم            افتخاری - عبدالرضا افراسیابی - اسماعیل             افراسیابی - محمد

افروز - اسماعیل      افروز - ابراهیم        افروشته - منصور     افساء - حیدر

افسردیر - علی        افسری - علی         افشار - ضرغام        افشان مهر - حسن

اکبرپا - حسین        آل بویه - محمد      آل رستمی - غلام عباس        امام حسنی - جعفر

امام حسینی - جعفر امیدی - قاسم        امیرزاده - سیداکبر    امیریان - حسین

امین - عبدالله        امینی - محمدعلی   امینی - رضا          امینی - یدالله

انبارکی - حمید       انتصار - محمد       انداز - ابوالحسن      اندرخور - محمد

اندرواژ - مهدی       انصار - محمد        انیسه - احمد         اهرمیان پور - ماشاءالله

آهنجان - اسدالله     آورنده - سیدمحمد   اوستا - علی           ایدایی - رمضان

ایزدپناه - عبدالمجید بادروحیان - علی     باران - محمد         بارگاهی - ابراهیم

بارونی - عبدالمجید بازویی - محمدرضا   بازیار - ماشاالله       بازیار - احمد

بازیاری - مصطفی   باغ ملایی مطلق - علی         باقرزاده - ابوالقاسم   باقری - عیسی

بامری - عبدالحسین             بامنیری - عبدالرسول             بان - حسین          بحرانی - علی

بحرانی تلقاتلی - احمد           بحرانی دشتی - موسی           بحرینی - جعفر       بحرینی - الله کرم

بحرینی پور - اسماعیل           بختیاری - حسین    بذرافکن - عیسی     براتی - غلام علی

برازجانی - جلیل     بردستانی - حیدر     بردستانی - یوسف    بردستانی - عبدالله

برقی - علی           برهمن پور - محمد برهمندپور - محمد   بریدانی - نعمت الله

بسریا - نادر           بسنده - غلام رضا   بشکوه - مجید       بلوچ - محمد

بنافی - ابراهیم       بنافی - محمدجواد   بنجویی - علی        بندرریگی - محمدرضا

بندری - مصطفی    بنوی - قاسم          بنوی - قاسم          بنوی - محمود

بنیادی - عبدالرحمن             به فروز - اصغر       بهادر - خسرو         بهادری - اسدالله

بهرامن - حسن       بهرامی - عباس      بهرامی - بهرام       بهزادی - محمد

بهزادی - منصور     بهشتی منفرد - حسین           بهمنی - بهزاد        بی چیز - منصور

بیابانی - محمد       بیات - موسی         بیخوف - عبدالرسول             بیدخونی - رجب

بیرونی - قدرت الله   بیژنی - حسن        بیسر - عبدالله        بیضایی - ضرغام

پاپژحمیدی - اسدالله پرهیزگار - محمد     پریچه - احمد         پهلوانی - نادر

پورابراهیم - علی     پوربهی - عباس      پورحسینی - سیدحسین          پورحیدر - پرویز

پورحیدر - رئوف      پورسقائی - صادق    پورکارگر - ابراهیم    پورکوهی - محمد

پورمحمد - عبدالرضا             پولادی - علی        پولادی - نعمت الله پیران - فتح الله

پیرو - فاطمه          پیروزنام - غلام رضا             پیکانی - عزیز        پیمان - حسن

پینو - غلام رضا      پیوست - حسین      تراکمه - حسین      ترک - خداکرم

تشانی - محمد       تل سرخی - علی     تنگ ارمی - یدالله    تنگستانی - محمدعلی

تنگکیان - فضل الله             تهمتن - نعمت الله   توپال - محمد        توپال - حسن

توسلی - غلام حسین            توکلی ری شهری - عبدالمحمد             ثابت خو - گرگ علی            جسیمی - عبدالرحیم

جعفری - راشد       جعفری - سیدحسن جعفری - محمدعلی             جعفری - غلام حسین

جعفری - حمید       جعفری - اسکندر     جعفری - محمود     جعفری فرد - علی

جفاکش - صفر       جلودار - محمدصادق             جلیلوند - رضا        جمادی - محمد

جمالی - مبارک      جمالی - فلک ناز     جمالی - حسن        جمالی - اسماعیل

جمالی - احمد        جمالی - حسین       جمالی - مرتضی      جمالی - محمد

جمالی - ماشاءالله     جمالی - مصطفی    جمالی - رضا         جمتود - حسین

جمشیدی - سیدحمزه            جمشیدی - اسماعیل             جمشیدی - جلیل    جمیری - غضنفر

جمیله - اسماعیل     جنگجو - یوسف      جهان دیده - طوفان علی        جوهرزاده - ناصر

جوهری - احمد       چاه آبی - اکبر        چرخان - سیدجواد    چهابی - محمدرضا

چهره آذر - علی      حاتمی - غلام رضا   حاجی پور - عبدالحسن          حاجی پور - یوسف

حاجی پور - اسفندیار             حاجی زاده - حبیب حاجیانی - ناصر      حاوی زاده - عادل

حبیبی - سیدمحمدامین          حسابی زاده - محمدرضا         حسام زاده - علی رضا           حسن پور - علی

حسین پور - بهمنیار             حسین پور - محمد   حسین زاده - سیدجمال          حسین نژاد - عباس

حسینی - سیدحسن حسینی - اسماعیل   حسینی زاده - سیدعبدالمجید    حسینی زاده - سیداحمد

حسینی مقدم - سیداسماعیل    حسینی نژاد - محمدجعفر        حق گوی - مرتضی حقه سبز - علی

حقیقی - علی        حمزوی - محمدعلی             حمیدی - محمد      حیدرزاده - عبداللطیف

حیدرزاده - ابراهیم   حیدری - فرهاد       حیدری - عبدالحسین            حیدری - غلام رضا

حیدری - علی باش حیدری - عبدالله     حیدری - عبدالرسول             حیدری - عبدالکریم

حیدری - حسن      حیدری - عباس علی            خاج - محمود         خادم زاده - محمد

خادمی - ابوالقاسم    خالدی - محمد       خاوری - جعفر       خجسته - غلام علی

خدام - اسدالله        خدری - ناصر        خدری - رجب        خرگی - حسین

خسروانی - حسین    خضری - مظفر       خضری - نادر        خلیجی - غلام رضا

خلیفات - اردشیر     خلیفه - محمد        خلیلی - یحیی        خلیلی - خورشید

خندان - علی رضا    خواجه - محمد       خواسته - نصرالله     خوشابی - اکبر

خوشبخت - سیدحسن           خوشرو - احمد        خیاط - علی          دارمی - محمدعلی

داغداری - غلام      دامن دریا - حسن    دانش - محمد        دانیال - محمدعلی

داودی - محمد       داوریان - منصور     دبیر - غلام رضا     درائی - محمد

درگویی - حسین     درمانده - ابراهیم     درون پرور - غلام حسین        درونکی - مظفر

درویشی - غلام      درویشی - یحیی     درویشی - حسین     درویشی - احمد

درویشی - عوض     درویشی - علی       درویشی - خلیل      دریاسفر - احمد

دژگاهی - حسین     دشت کار - رمضان دشتی - مرتضی      دشتی - غلام حسین

دشتی - عبدالرسول   دشتی - غلام علی   دشتی - یوسف        دشتی اهرمی - عبدالحسین

دشتی حسینی - سیدغلام حسین           دشتی حسینی - سیدعلی        دشتی زاده - محمدعلی          دشمن زیاری - نصرالله

دموخ - یدالله         دهار - عبدالله        دهدار - مهدی        دهداری - امرالله


بقیه در ادامه مطلب....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان بوشهر، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان هرمزگان

تعداد 39

 

ترورهای منافقین

پیشدار - باقر          دامن باغ - حسین    دژواخ - باران         دقت - یوسف

ذاکری - محمد       ذاکری ننگی - غلام             سالاری سیرمندی - دوست محمد          عبدلی زاده - علی

عوض پور - علی     غلام حسینی - علی             غلام زاده - ابراهیم ملائی سیروئی - خان علی

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - گرگین    آبسالان - خداداد     آبسوادان - علی       ابوالقاسمی ده شهری - حیدر

اسطحی - اسحق     بلبل - مجید          حاجبی - علی        خادم - عبدالخالق

دارا - اسحاق         دارا - اسحاق         دانشمند - حسن      رئیسی - اسدالله

رایکا - رضا           سالاری - محمد      سبزی - محمد       عراقی زاده - عبدالمجید

غسالی دمشهری - عباس        فیروزی گردان - نصیر           کیوان - مجید        گرد - بیژن

مغدانی - حیدر       ملکی کچانک - حدیثه

 

بین الملل

نیک - فاطمه

 

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

ایرانمنش - محمد    دهقانی سیاهکی - قدرت الله    شعبانی - محمد      هاشمزهی - سلیمان

طبقه بندی: شهدای استان هرمزگان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان سمنان

تعداد 135

 

تا بهمن 57

خلیلی نژاد - حسن   دولتی باروق - حسین            رضائی - اسدالله      سید - جمشید

شاه خلیلی - حسین علی زاده لرمی - محمد          لبافی نژاد - مرتضی محمدی - ولی الله

همت - منوچهر

 

ترورهای منافقین

رجب بیگی - مهدی             کردی - زهرا         موسوی(حجت الاسلام) - سیدکاظم

 

دفاع مقدس

آب سالان - غلام رضا           احسانی - مصطفی   احمدیان - رجب علی            احمدیان - غلام رضا

اختری - حجت الله اخلاقی - محمود     ادهم - غلام رضا     استادبجنوردی - رمضان علی

اشرفی - اکبر         اشرفی - علی اکبر    اعرابیان - محمدرضا             آقاطاهریان - علی

اکرمی - سیدمهدی   امی - احمد           امینیان - قدرت الله ایمانی نسب - نوروزعلی

باهری - رضوانیه     بسطامی - غلام حسین          پرچمی - محمدحسن            ترامشلو - قاسم

ترحمی - ناصر        ترکمنی سرابی - حسین          جعفری - فریدون     جعفری - علی

جعفری - رحمت الله             جعفری - محسن     جلالی - منصور      چوزکلو - حسین

حکمت شعار - ولی الله          خراسانی - ابوالفضل دارینی - حسین      درخشانی - حسین

درخشانی - محمودرضا           دوست محمدی - منصور        ذبیحی - ابراهیم      رئیسی - علی اکبر

راحت - حسین       رامه ای - حسن      ربیعی - ابراهیم       رشمه زاد - علی اکبر

رضایی - حسن       سلامت - محمود     شادلو - مرتضی       شاه حسینی - یدالله

شاهچراغی - سیدحسن          شاهینی - محمد      شفیع زاده - محمدعلی          شهروی - عبدالله

شیبانی - عبدالرضا    شیرمرغی - قربان علی           صاحب جمعی - لطف الله        صادقی - حجت الله

صادقی شهمیرزادی - احمد      صدیقی - مجتبی     صرفی - حسن        طاهرکرد - حسین

طاهری - مسعود      طباطبایی - سیداسماعیل         عامری - حسن       عامریان - محمدحسین

عرب عامری - محمدعلی        عرب عامری - حسین            عزیزیان - حسن      علوی زاده - سیده منور

علی محمدی - محمدرضا       عمادی - سیدمیرتقی             غنیمت پور - حسین             فامیلی - محمود

فراتی - محمدحسن قادری - نجف علی قاسم پور - علی اکبر             قربانی - محمد

قزوینی - سعید       قصاب زاده - رمضان علی       کاظمی - سیدکاظم   کاملی - حسن

کرمانیان - علی رضا             کشاورزیان - عباس علی         کوچکی - عباس علی            لطفی - حسین

محب شاهدین - مهدی          محمدهاشمی - اسماعیل         مرادی نسب - رضا   مشهد - محمدعلی

مطلبی نژاد - مجتبی             مقصودی - محمود   ملکیان برمی - رضا منتظری - حسین

مهرابی - ابوالفضل   موسوی - سیدمحمد موسوی - سیدمرتضی            موسوی - سیدعباس

موسوی - سیدمحمود             میردوستی - سیدمجتبی         میرزاخانی - رضا     نبوی - سیدزین العابدین

نبوی - سیدجمال الدین          نبوی - سیدقربان     نبوی - سیدمحمدصادق          نبوی(حجت الاسلام) - سیداحمد

نقی ئی - عبدالرضا   نوروزی - کیومرث   نیک صفت - اسماعیل           هراتی - ابوالفضل

همتی - محمدابراهیم            یحیایی - محمود

 

بین الملل

ناظمیان علائی - سکینه خاتون

 

جانبازان شهید

شوکت پور - حسن   مجد - حبیب الله     منتظری - علی اصغر

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

آشوری - یونس       باقری - محمدحسین             بوجاری - علی اصغر             ساجدی - هاشم

طبائی - حجت الله   مسلمی - موسی      میرآخوری - جواد     نبوی - سیدقاسم

 

حین انجام مأموریت

احسانی - حسن

 

مبارزه با مواد مخدر

خداوردی - نوروزعلی            رضاییان - جواد       سبزیکاران - حسین قدرت آبادی - محمدعلی

طبقه بندی: شهدای استان سمنان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد
 

شهدای استان مازندران

تعداد 372


تا بهمن 57

آل علی - عبدالوهاب             برنجی - نظرعلی     پروانه - محمدعلی   تقی پور - رمضان علی

ثمربخش - فرامرز    خنجری - رضا       دامن افشان - علی رضا          راعی - فروغ

رهنما - عزت الله     زاهدی - امین الله    زلیکانی - داود        ساداتی ساروی - سیدمحمد

سمیعی فرد - محمد عابدین پور - سیداسماعیل       علامه - محمود      کریمی - کریم

ناصری - علی اصغر نوری کجوری مازندرانی(آیت الله) - فضل الله         هاشم پور - اصغر     یزدان خواه - خدیجه

یزدان خواه - طوبی

 

ترورهای منافقین

اسلام نیا - احمد     اکبری مازندرانی سارونی(حجت الاسلام) - عبدالحسین           بهرامی - عبدالحسین            پازش - حسین علی

حیدری(حجت الاسلام) - عسگری         داداشی - مصطفی    سپهری - جعفر       شریعتی فرد(حجت الاسلام) - حبیب الله

قاسمی(حجت الاسلام) - عبدالوهاب        کریمی(حجت الاسلام) - عمادالدین         مهدی پناه(حجت الاسلام) - عباس        ناطق نوری - عباس علی

نوروزیان - جعفر      هاشمی نژاد(حجت الاسلام) - سیدعبدالکریم

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - احمدعلی             آبشاری - بابک       آتابای - عبدالحکیم اتقایی - رضا

احمدی - علی        احمدی حاجی - ابوالحسن       اخوان - باقر           اربابی - انور

ارشادی (حجت الاسلام) - سیدابوالقاسم    آستان - فرهاد        اسدزاده - محمد      اسفندیاری - رجب علی

اسماعیل پور - میررمضان        اسودی - صمد        اشکوروکیلی - علی   اصفهانی - رحمت الله

افتخاریان - حبیب الله           افسری حسین آبادی - مقداد    افشار - ابوالحسن     آقابابایی - فریده

اکبریان - محمود     امین طبرسی - احمد             آهنگری - قدرت الله             آویش - علی اکبر

ایزدی مقدم - عباس             ایلالی - سیدرضا     ایمانی - پرویز         باباجانیان - ناصر

بابازاده - سیدجابر    بابایی - داود          بابایی لاکتراشانی - عزت الله    بابایی ممشی - احمد

باقری - محمد        باقری - شعبان       باقری - محمدعلی   باقری - قدرت الله

باقری رودسری - نغمه           باقری رودسری - ندا             بالوئی - علی اکبر    بامتی طوسی - داود

بخشی - سهراب      برزگر - رجب علی   بصیر - حسین        بهاری - علی اصغر

بهرام منصوری - بهرام علی     پرج - رمضان         پروانه - عقیل        پورسعید - هوشنگ

پورسعید - حسین     پولادی - علی اصغر تراب نژاد - محمد    ترک - نظرعلی

توبه - قربان          توسلی - حسین       توسلی - حسن        تیرخطیر - حسن

تیموریان - محمد     جان نثار - علی اکبر             جعفریان - حسن     جهان بین - ابراهیم

جهاندارلاشکی - عبدالکریم      جورابراهیمیان - فرهاد            جورین سر - محمدعلی          جوریوسفی - موسی

چهاردهی - اسماعیل             چهاردهی - نعمت الله            حاج صفری - عباس             حاجی پور - محمدصالح

حامدی - الیاس       حجازی - سیدمصطفی          حسام - علی اکبر     حسن زاده - حسن

حسن نژاد(حجت الاسلام) - ابوالقاسم       حسنی باغی - یوسف             حسین پورملکشاه - یوسف       حسینی - سیدعظیم

حسینی - سیدکریم   حسینی - سیدابراهیم             حسینی - سیدعابدین             حسینی - سیدمهدی

حق پرست - ارسلان             حیدری - فتح الله    حیرتی - عرب علی   خائفی - محمد

خائفی - محمد       خاکی داوری - هاجر             خزایی - اکبر          خطیبی - محمدرضا

خلعتبری - حسین    خلیلی - محمدرضا   خلیلی واوسری - علی            خلیلیان تیلمی - پرویز

خمک - ابراهیم       خنکدار - علی اصغر خواجه کجوری - علی رضا      خوشنویس - سیدهادی

داودی - حسین       درویش امیری(حجت الاسلام) - محمد    درویشی - علی اکبر دهبندی - یدالله

دیاری - محمود      دیندار - نادعلی       ذوالفقاری - عیسی   ربیع نتاج - سیداصغر

رزاقی - حسن        رزاقیان - باباعلی     رضائی - علی اصغر رضائیان - حبیب الله

رفیعی - جواد         رنجبر - قربان علی   رنجبر - حمیدرضا    رنجبر - حسین

روحی - محمدباقر    رودسرابراهیمی - محمدرضا      رییسی - دوست علی             زارع واوسری - ابوالحسن

زارعی - رضا         زارعی - عزیزالله      سادات نیا - سیدظهور            سادات نیا - سیدجلال

سادات نیا - سیدمحمود          ساداتی - سیدیحیی   سازگار - مسعود      سالاریه - نبی الله

سالاریه - محمود     سجودی - یوسف     سعادتی - محمدرضا سهرابیان - علی اکبر

سورکی آزاد - ایرج   شاکری - فتح الله    شجاعیان - سیدعلی اکبر        شعبانی ورکی - محمدرضا

شعبانیان - محمد     شفیعی داراب کلایی (حجت الاسلام) - سیدجواد      شکی - احمد         شمسی - جعفر

شیرزاد - اسماعیل    شیرودی - علی اکبر صادقی - رستم       صالحی - علی

صداقت - قربان علی             صفا - محمدعلی     صیادی - غلام رضا صیادی - محمدعلی

طاطیان - محمدحسین           طاطیان - محمدحسن            طاهری - حشمت الله            طحانی - علیبقیه در ادامه مطلب......

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

شهدای استان گلستان

تعداد 110تا بهمن 57

قدس میرحیدری - سیدعباس

 

ترورهای منافقین

آقایی نژاد - محمد      رحمان نژاد - نعمت الله                سیدباقری - سیدمحمد                سیدرضایی - سیدحسن

شهیدحسینی - سیدکریم              ویزواری - غلام رضا

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - قربان        احمدی دامغان - محمدحسن        اخوان - بابامحمد        ارازلی - عبدالرحمن

اسبویی تقی آباد - مصطفی           اسلامی - حمیدرضا     اشرفی پور - احمد       آشوری - غلام رضا

آقامحمدی - رمضان   آگوشی - ابراهیم         امینی - ابوالفضل        اوکاتی - رمضان

بازیار - علی رضا         باسط - محمد            برومند - قربان علی    پتیره - ابراهیم

تسلیمی - احمد          جمال - عیسی           جمال لیوانی - عبدالله جمعه ترشیزی - علی

حسام - ابوالقاسم         حسینی - غلام رضا    حسینی اتراچالی - سیدحسین        حسینی اوزینه - سیدرسول

حسینی قمی نژاد - سیدعبدالله     حسینی نوده - سیدابراهیم            حیدری - حسین         خان بیکی - اسماعیل

خراسانی - موسی الرضا                دادخواه - عادل           دری - غلام رضا        دولتی مقدم - خان علی

رخشانی - محمد         رشیدی - محمد         رضایی - علی اکبر      رضایی بورنگ - قاسم

رنجوری مقدم - محسن               روحانی فرد (حجت الاسلام) - محمدعلی       روهنده - نبی الله        ریاحی - عمران علی

ریزآبی - رمضان         زارعی - احمد             زاهدی - عبدالخلیل    زمان بیگی - محمد

زمانی - طهماسب قلی                 سادات حسینی - سیدمهدی         سارانی - علی             ساوری - قربان علی

سرابندی - حسین       سراوان - محمد          سرایلو - علی رضا       سرگزی - برات

سرگزی - الله بخش    شهابادی - رضا          شیخ حسینی - عیسی                 صلبی - محمدنقی

صلبی - فریبرز           ضیاء - علی رضا         طبرسا - ابراهیم          عامری - یحیی

عباسی - حسین          عرب احمدی - محمدعلی            عسگری - محمدرضا غیبی - سیدهادی

قدس شکوری - ابوالفضل             قدیریان - حسین         قهرمانی اردهائی - اسماعیل         قوامی پور - برات علی

کامرانی - حسین قلی کیخا - عبدالله            گرگیچ - حسین          مؤمنی - مهدی

مظفری - محمد         مکتبی - صادق          ملک(حجت الاسلام) - محمدعلی                 مهمان دوست - احمد

میر - جواد                 میرحاجی - سیدمهدی                 میرشکار - پرویز         نفیسی نیا - حسن

هاشمی - سیدعلی اکبر                وجدانی - محمد         وظیفه دوست - فریدون

 

 

جانبازان شهید

میربیگی - مهراب

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

امید - ناصر                بارانی - حسین           عودی - محبت علی   عیسی زاده - صابر

کشیری - مهدی        کول - حیدر               مجتبی پور - منوچهر   مستعدشیره جینی - اصغر

معنوی زاده - علی

 

حین انجام مأموریت

اصغری - قاسم           بارکزایی کمک - غلام علی          بیجاری - ابوالفضل      سدنی - عسگر

سوری - غلام            مطهری - سیدحمزه

 

مبارزه با مواد مخدر

براهوئی - ملک          علی آبادی - علی رضا                 کلایی - عباس           میرشکار - مصطفی

طبقه بندی: شهدای استان گلستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

یک سال دیگر از زندگی سپری شد و 365 روز به زمان و موعد مرگ نزدیک شدیم.

حال و روزمان شده درست مثل زمان جنگ:

آدم های ترسویی مثل من، با شنیدن سوت خمپاره، بدون آن که بدانند خمپاره در کجا فرود خواهد آمد، به طرف جلو می گریختند تا مثلا محل امنی بیابند. غافل از آن که خمپاره جلویشان به زمین خواهد خورد و آنها وحشت زده، از سوتش، به سویش می گریختند!

365 روز بر گذر ایام از آن روزهای خوب با خدا بودن گذشت و من هنوز نفس می کشم.

هنوز به خود مغرورم و از گناه لبریز.

سالی دیگر گذشت و برخی طبق عادت جدید، سال را در شلمچه ساختگی تحویل کردند.

شلمچه، سه راه مرگ، سه راه شهادت، کانال پرورش ماهی، دژ عمار ...

نمی دانم چرا باید حتما در خود شلمچه، مشابه بدلی آن را درست کنیم تا مردم حال کنند؟!

یک سنگ نشان سیاهی است به نام کعبه، با هزاران کیلومتر فاصله از شرق و غرب، ولی در زمانی مشخص، خلق الله، واحد و یک زبان، به سویش سر بر خاک می سایند و به سمتش نماز می خوانند.

قرار نیست که هر کشور و شهر برای خودش کعبه ای بنا کند تا نماز بیشتر بچسبد!

" من عرف نفسه، فقد عرف ربه"

هر کس که نفس خودش را بشناسد، پروردگارش را شناخته است.

استغفرالله، خدا که در کعبه ساکن نیست!

خدایی که در آتشین ایام کربلای 5، در شلمچه ناظر اعمال ما بود، امروز هم در خیابان ولی عصر تهران شاهد کردار و رفتار من و ماست.

خدایی که در قتلگاه فکه می دید که چگونه بچه بسیجی هایش، عاشقانه سر بر خاک و خون می گذارند، این شب های خوشی و سرور عید، در پارک ملت و جمشیدیه تهران، اعمال و گفتار ما را به نظاره نشسته است.

خدایی که در دوکوهه، از حضورش شرم می کردیم گناه کنیم، امروز هم شاهد است و ناظر رفتار روزانه مان.

خدای امروز، همان خدای 1400 سال پیشی است که پیامبر(ص) به کوردلان معرفی کرد و همان پروردگاری است که میلیون ها و میلیاردها سال پیش، خلائق، به زبان و شیوه خاص زمانی خویش، ذکرش می گفتند و هر یک به نامی می پرستیدندش.

خدا همان خداست، ولی ما همان آدم آن سال ها که هیچ، آدم دیروز و پریروز هم نیستیم.

اگر مشکلی هم هست، نه در تعویض خدا، که در تغییر و تحول لحظه ای ماست.

و چه زیباست دعای تحویل سال که عاجزانه از خودش می طلبیم که حال مان را به بهترین احوال تغییر دهد وگرنه ما همین انسان امروزی می شویم که نه تنها اشرف مخلوقاتش نخواهیم بود، که باعث شرمساری خالق خویش می گردیم.

این شب ها، بدجوری قاطی کرده ام.

دلم بدجوری هوایش را کرده و مثل شب های زمان جبهه، ابرهای غم بر هم می کوبند و سینه خسته ام را در هم می زنند و اشک فقط تا پشت کره چشمم هجوم می آورد.

ولی افسوس.

افسوس و صد افسوس...

با این که دلم این اندازه به یاد گذشته بارانی شده، نفس سرکشم، وحشیانه و بی هیچ مراعاتی، آن چنان دیوانه وار می تازد و معصیت شده خوراک لحظه به لحظه اش، که باید صادقانه اعتراف کنم:

به خداوندی خدا قسم، نه آرزوی شهادت دارم که این آرزو فقط مال روزهای " الم یعلم بان الله یری" بود و بس عادت هم ندارم مثل بعضی ها با دیدن جوانانی که تیپ و ظاهرشان به مذاقم خوش نمی آید و مثلا آنها اهل گناهند و من نیستم!!! برای فرار از مسئولیت، طلب شهادت کنم.

هنرش را ندارم!

دروغ که نیست.

برای شما ادا درآورم، برای خودم که نمی توانم فیلم بازی کنم.

همه این نوشته را خواهند خواند و هر کدام به نوعی قضاوت خواهند کرد.

شاید خوبی وبلاگ این باشد که آدم بدون توجه به آن که صدها و یا هزاران نفر آشنا یا غریبه، نوشته اش را خواهند خواند، هر آن چه را که از دلش بر می آید، می نویسد.

خسته شده ام.

یک سال دیگر بی خدا!

یک سال دیگر بی مصطفی!

یک سال دیگر افزودن بر بار معصیت.

یک سال دیگر خوردن  آشامیدن حیوانی.

یک سال دیگر در انتظار آن که بیاید و ما را از شر خودمان خلاص کند! سوختن.

یک سال دیگر کوچه و خیابان را گشتن و ناکام ماندن.

یک سال دیگر چشم در چشم محرم و نامحرم دوختن، گشتن و پرسیدن از او که هنوز نمی دانیم چه شکل و شمایلی خواهد داشت!

یک سال دیگر دل خوش کردن به عشق های ساختگی و الکی.

یک سال دیگر به زن و فرزند، پول و ماشین و کار، به چشم خدا نگریستن.

یک سال دیگر غافل از خدایی که لحظه به لحظه انتظار می کشد تا روی مان را به سویش برگردانیم.

یک سال دیگر با نوشابه گازدار، عطش سوزان مان را که فقط با آب زلال دیدار او سیراب شدنی است، سیراب کاذب کردن.

یک سال دیگر با طعم مثلا شیرین ولی زودگذر گناه و معصیت، نفس بد بخت را فریب دادن که عیش حقیقی این است و بس.

یک سال دیگر با گناه سیراب شدن و سرچشمه معنویت را گل آلود ساختن.

یک سال دیگر ناله و نجوا سر دادن برای رمضان و محرم و صفر.

یک سال دیگر وقت تعیین کردن برای توبه.

یک سال دیگر بدون توبه.

بی توبه.

توبه.

جبهه اگر برای من یکی هیچی نداشت، همین که از چهار تا آدم مثل مصطفی و هاتف، همین دو سه تا آیه قرآن را یاد گرفتم و ملکه ذهنم شد، مرا بس:

"الم یعلم بان الله یری"

آیا نمی دانند خدا آنها را می بیند؟

"لاتقف لیس لک به علم"

نسبت به آن چیزی که درباره اش علم نداری پافشاری نکن.

"ان مع العسر یسری"

به درستی که بعد از هر سختی، راحتی است.

"الا بذکر الله تطمئن القلوب"

همانا به یاد خدا قلوب آرامش می گیرند.

و دست آخر هم:

"الم یان للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکرالله"

آیا وقت آن نرسیده که ایمان آوردگان ظاهری از باطن ایمان بیاورند و قلوب شان را به ذکر خدا خاشع گردانند؟

نه بلدم تفسیر و تعریف قرآن کنم، نه خودم را در حد و اندازه اش می دانم. فقط همین آیات را که ذره ای است از قرآن عظیم، یادگار داشته باشید.

یک نکته قشنگ هم یک بار "احمد شماط" کنسول اسبق سفارت لبنان در تهران که سنی بود، توی ذهنم حک کرد که خیلی برایم شیرین و فراموش ناشدنی است.

آن روز برای گرفتن ویزا رفته بودم که شماط قاب عکس زیبایی را جلویم آورد که به گفته خودش یکی از ایرانی ها به او هدیه داده بود. قاب عکس خاتم کاری شده ای که بر روی کاغذ ابرو باد، این جمله حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، در برابر طعنه ها و نیش زبان عبیدالله بیان شده بود: "ما رایت الا جمیلا"

و درحالی که آن را نشان می داد گفت:

"چه جمله زیبایی است. هیچ ندیدم الا زیبایی."

***

چه کنم که اگر شهدا نیستند:

هنوز "علی اشتری" دانشجوی مهندسی دانشگاه شریف را می بینم که دغدغه مخارج زندگی دارد و خاطرات این و آن را بازنویسی می کند.

هنوز "مجید محمدی" را می بینم که قصاب شده و ماهرانه کارد بین استخوان های سینه گوسفند این ور و آن ور می کند تا زندگی بگذراند.

هنوز "یاسر حق پناه" آقا مهندس مسئول گروهان را می بینم که روی ویلچر، زندگی را ادامه می دهد و من همچنان رویم نمی شود در چشمانش بنگرم.

هنوز "حاج حسن نوروزیان" را می بینم که با پروپای لت و پار، عصا در دست، با دیدن من یاد بچه های دسته می افتد و اشکش سرازیر می شود و دخل بقالی اش را خیس می کند.

هنوز "مرتضی ... " را می بینم که وقتی در میدان امام حسین تهران، برگشت و جملاتش را ادا کرد: "کارگری، کارمندی، اعلام شده، اعلام نشده، می خریم. کوپنی یه کوپن ..." و با دیدن من، جمله در گلویش شکست.

هنوز "مسعود مقدم" بی سیمچی گروهان را می بینم که امروز دکتر شده و در سرم سازی رازی، راضی به رضای خداست.

هنوز "حسین ..." را می بینم که با قدی خمیده، در چهارراه مولوی، با فریاد "مامورها ... مامورها ..." پارچه پهن شده روی زمین را جمع کرده و بساطش را بر دوش می کشد تا ماموران رفع سد معبر، اجناسش را مصادره به نفع نکنند.

هنوز "مهندس ..." را می بینم که برای "تحکیم وحدت"، صورتش را سه تیغه کرد و امروز خوش ندارد دختر خانم های همکارش، بدانند او در کربلای 5 بی سیمچی گردان حمزه بود.

هنوز " ... " را می بینم که از " ... " همرزم قدیمی خودش در گردان تخریب، به دلیل کلاهبرداری شکایت کرده و مفتخرانه او را به زندان انداخته است. و هنوز هر دوی شان مشکل تعویض پای مصنوعی شان را دارند.

هنوز یکی را می بینم که از یاد آوری اعمال و کردارش در ذهن خودم هم شرم دارم چه برسد برای شما. آن وقت توقع دارید با یادآوری سه راه مرگ و شلمچه، چهره معصومانه آن روز او، و فاسد، خبیث و ظالمانه امروز او جلوی نظرم نیاید؟

به قول امام عزیز:

"ما را رهاکنید دراین رنج بی حساب

با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب "

***

یا الله و یا رحمان:

از 41 سال عمر خویش، هیچ ندیدم مگر زیبایی.

امید که قبول افتد.

خیلی ریاکار شدم نه؟!

خداوکیلی توقع تان از من بالا نرود! این اداها به خاطر یاد آوری بعضی خاطره های خوش بود و بس.

عیدانه 1386

 [ حمید داودآبادی ]

طبقه بندی: خاطرات مظلومیت شهداء، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 تیر 1392 توسط . مارد
سردار شهید روحانی مجاهد شیخ یونس میرزا کوچک خان جنگلی

http://oi1.tinypic.com/7y52lj5.jpgنوشته شده در تاریخ شنبه 15 تیر 1392 توسط . مارد
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 تیر 1392 توسط . مارد
قالب وبلاگ شهداء شرمنده ایم

http://mohsen128.persiangig.com/shohada/untitled.JPGطبقه بندی: بزرگترین مجموعه قالب های وبلاگ شهداء، 
دانلود: بلاگفا......،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1392 توسط . مارد
قالب وبلاگ شهید مهدی زین الدین

http://ammarthem.persiangig.com/them/shahid-zyenoldin/mehdi-14.jpgطبقه بندی: بزرگترین مجموعه قالب های وبلاگ شهداء، 
دانلود: بلاگفا......،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1392 توسط . مارد
(تعداد کل صفحات:42)      ...   15   16   17   18   19   20   21   ...  
تمامی حقوق مطالب برای یادمان شهدای شرق کارون محفوظ می باشد
Online User